Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida, „Narodne novine“ br. 14/2014 svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju završiti program izobrazbe o sigurnoj primjeni i rukovanju sredstvima za zaštitu bilja te posjedovati iskaznicu kojom dokazuju izvršenje obveze.

Obvezno je završiti osnovnu izobrazbu (edukacija traje 15 sati). Nakon isteka valjanosti iskaznice izdaje se nova iskaznica na razdoblje od 5 godina na temelju potvrde o položenom ispitu završene edukacije dopunske izobrazbe (edukacija traje 5 sati).

Osnovnu i dopunsku izobrazbu o sigurnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja provode ovlaštene institucije, a njihov popis se nalazi na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

Raspored  izobrazbi s terminima i mjestom održavanja edukacija koje provode ovlaštene institucije mogu se također pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede putem linka   http://fisportal.mps.hr/hr/kalendar/17-3-2021.

Prethodni članakObjavljen pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
Sljedeći članakObjavljeni novi natječaji za Mjeru 21 vrijedni 200 milijuna kuna
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.