Hrvatska poljoprivredna komora i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao partneri iz Hrvatske, zajednički sudjeluju u novom europskom projektu koji ima za cilj osnažiti žene na selu i povećati broj socio-ekoloških inovacija koje vode žene u poljoprivredi, ruralnom gospodarstvu i ruralnim zajednicama.

Projekt financiran u sklopu programa Obzor Europa, „GRASS CEILING”. Usmjeren je na poticanje inovacija koje vode žene u ruralnim područjima i poljoprivredi. Projekt je započeo u siječnju 2023. i trajat će do prosinca 2025., a vrijedan je 2,8 milijuna eura.

-Novi projekt Europske Unije uspostavit će living lab-ove u devet zemalja, te obučiti 72 ruralne žene inovatorice. Ujedno će uspostaviti sustav umreženog učenja i inovacija. Tzv. Živi laboratoriji (LL) otvoreni su inovacijski ekosustavi u stvarnim životnim okruženjima koji koriste povratne informacije kroz pristup životnog ciklusa inovacije kako bi se stvorio održivi učinak na stvaran život i poslovanje na ruralnim područjima, objašnjavaju u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

GRASS Ceiling, koji vodi South East Technological University (SETU-Ireland), projekt je vrijedan 2,8 milijuna eura. Financiran je od strane Europske unije u okviru programa Horizon Europe. Okuplja 25 partnera iz cijele Europe i razvit će forum na kojem žene mogu pokretati socioekološku tranziciju, odnosno poticat će ih se da razvijaju inovacije kao odgovor na socioekološke izazove i tako jačaju otpornost ruralnih područja. Ovo je ključno za postizanje ciljeva UN-a o ravnopravnosti spolova, realizaciju strategije EU-a o rodnoj ravnopravnosti i postizanje ciljeva Zelenog plana, Strategije „od polja do stola“, dugoročne vizije za ruralna područja i europskog stupa socijalnih prava.

Kako bi se to postiglo, projekt će uspostaviti devet living lab-ova za ruralne žene inovatorice u Irskoj, Hrvatskoj, Italiji, Litvi, Nizozemskoj, Norveškoj, Škotskoj, Španjolskoj i Švedskoj. Svaki living lab obučavat će između šest i osam žena te uspostaviti sustav umreženog učenja i inovacija koji će podržavati žene inovatorice, jačati i mjeriti njihove inovativne ideje te transformirati rodne norme i stereotipe dijeljenjem i prikupljanjem uvida u politike spram ruralnih žena inovatorica i praktično iskustvo, ističu u HPK.

Putem ovih living lab-ova istraživači će analizirat trenutni položaj žena u pogledu prevladavajućih trendova u europskoj poljoprivredi i ruralnim područjima uključenih zemalja. Shvatiti će što pokreće i omogućava inovacije koje vode žene, te uvidjeti prepreke na koje nailaze i osmisliti potporu koju je potrebno razviti na razini država članica i EU. Žene inovatorice iz ruralnih ili poljoprivrednih organizacija bit će su-voditelji za svaki laboratorij. Lokalni dionici iz javnog i civilnog sektora pridružit će se projektu u Hrvatskoj.

HPK  i Agronomski fakultet predstavljat će projekt u Hrvatskoj, a partneri GRASS Ceiling-a također uključuju europska tijela na visokoj razini i dionike koji mogu uistinu utjecati na politiku EU-a.

Ovo je uzbudljiv program koji financira EU za osnaživanje inovacija žena u ruralnim i poljoprivrednim zajednicama. Radit ćemo diljem Europe s vodećim ženama inovatoricama kako bismo zabilježili i podijelili ključne elemente njihovog uspjeha, s ciljem povećanja lokalnog utjecaja na žene u ruralnim i poljoprivrednim zajednicama. Projekt će raditi zajedno s muškarcima i ženama na izgradnji pozitivnog i snažnijeg okruženja za socioekonomski i zeleni rast, izjavila je profesorica Sally Shortall, koordinatorica projekta.