Ministarstvo poljoprivrede poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta iz sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz reformsku mjeru, koja se odnosi na unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta, komasaciju i ulaganja. Osigurana sredstva za provedbu ove mjere kroz NPOO 2021. – 2026. iznose 250 milijuna kuna. Javni poziv objavljen je u utorak, 5. listopada 2021., a rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave istog.

Od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku osigurati transformaciju poljoprivrede koja je važna za razvoj ruralnih područja. Komasacijom poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i ograničenog prirodnog resursa, stvaraju se preduvjeti za primjenu suvremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, za izgradnju i jačanje infrastrukture (kao što su poljski putevi ili kanali), rješavaju se imovinsko pravni odnosi, omogućuje se  veća produktivnost, podizanje konkurentnosti i ponuda poljoprivrednih proizvoda. Postupcima komasacije obuhvatit će se i modernizacija, razvoj te primjena informatizacije i digitalizacije.

Postupak komasacije u okviru NPOO-a se planira provoditi u nekoliko faza koje će se razlikovati po opsegu i trajanju. Prihvatljivi troškovi odnose se na:

-poslove utvrđivanja postojećeg stanja u prostoru prije komasacije

-katastarsku izmjeru

-izradu geodetske osnove za komasacijsko područje

-izradu katastarskog operata i druge geodetske poslove

-analizu stanja i funkcionalnosti postojećih vodotokova i kanalske mreže

-analizu stanja i funkcionalnosti postojećeg drenažnog sustava

-analizu potrebe za navodnjavanjem

-analizu potrebe za izgradnjom poljskih puteva

-procjenu vrijednosti zemljišta na području provedbe komasacije

-obavljanje drugih stručnih poslova u okviru komasacije.

Nakon obrade svih prijava Ministarstvo poljoprivrede pristupit će odabiru prioritetnih područja za provedbu komasacije u okviru sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Javni poziv je objavljen na poveznici.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje