Područje Sisačko-moslavačke županije je 28. i 29. prosinca 2020. pogodio razoran potres, uz do danas nastavak potresa, koji su svojim opsegom i intenzitetom ugrozili zdravlje i živote stanovnika, imovinu i okoliš te onemogućili redovito odvijanje svih životnih aktivnosti.
 
Uslijed ovih događaja, lovoovlaštenicima na tome području je prioritet rješavanje egzistencijalnih pitanja te je ispunjenje obveza po ugovoru o pravu lova postalo bitno otežano.
 
Programom Vlade Republike Hrvatske predviđena je posebna skrb za ravnomjerni regionalni razvoj, a posebno poticanje razvoja područja Banovine odnosno Sisačko-moslavačke županije, stoga Ministarstvo poljoprivrede, kao davatelj prava lova, lovoovlaštenike sa sjedištem na potresom pogođenom području u državnim lovištima ustanovljenim na potresom pogođenom području, oslobađa od obveze plaćanja 50 % iznosa godišnje naknade za pravo lova za lovnu godinu 2021./22. s ciljem pomoći u obnovi te fizičkoj, socijalnoj, gospodarskoj i demografskoj revitalizaciji područja Banovine.