Ministarstvo branitelja može sufinancirati projekte zadruga hrvatskih branitelja ugovorene u okviru programa Europske unije, a predviđene za financiranje sredstvima iz pretpristupnih i drugih EU fondova, pri čemu zadruga za prijavljeni projekt može ostvariti iznos potpore do najviše 100.000,00 kuna. Sredstva za sufinanciranje projekata kroz ovu mjeru moguće je odobriti zadrugama hrvatskih branitelja isključivo za projekte koji su prijavljeni i odobreni kroz navedene programe/natječaje, te po dostavljanju dokaza iz kojih je razvidno da su isti odobreni, odnosno ugovoreni od strane nadležnog tijela. Projekti mogu biti sufinancirani samo u dijelu koji nije sufinanciran sredstvima Europske unije ili iz drugih izvora te su zadruge-korisnice ove mjere obvezne dostavljati Ministarstvu izvješća o namjeni i trošenju dijela sredstava sufinanciranog od strane Ministarstva branitelja. U cilju jačanja međusobne povezanosti i umrežavanja zadruga hrvatskih branitelja, prednost pri dodjeli sredstava kroz ovu mjeru imat će oni projekti zadruga na kojima uz zadrugu-nositelja projekta kao partneri, odnosno suprijavitelji, sudjeluju dvije ili više braniteljskih zadruga.

Za potporu se mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja:
1. koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 27. svibnja 2014. godine,
2. koje imaju najmanje dvanaest članova ukupno,
3. koje od najmanje 12 članova imaju najmanje 8 članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja, odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja,
4. koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja Javnog poziva,
5. koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju,
6. koje do sada još nisu koristile potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja, odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja,
7. zadruge koje, sukladno potvrdi nadležne Porezne uprave, nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja,
8. zadruge čiji članovi ujedno nisu i članovi neke druge zadruge,
9. ukoliko je zadruga prethodno koristila Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti, namjenski utrošak realizirane novčane potpore mora biti u potpunosti opravdan odgovarajućim dokazima,
10. ukoliko je zadruga registrirana prije 31. ožujka 2011. godine mora biti usklađena s Zakonom o zadrugama (NN 34/11) te o tome posjedovati odgovarajući dokaz,
11. koje u razdoblju od protekle tri fiskalne godine nisu ostvarile potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura, odnosno 100.000,00 eura u sektoru cestovnog prometa, odnosno većem od 15.000,00 eura za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilima iz Uredbi Europske komisije broj 1407/2013 i broj 1408/2013.
Naime, svih prethodno propisani uvjeti smatraju se formalnim uvjetima Javnog poziva te moraju biti kumulativno ispunjeni.

Novčana potpora iznosi 150.000,00 kuna isplaćuje se u dva dijela i to prvi dio u iznosu 50.000,00 kuna po odobravanju zahtjeva, a drugi dio u iznosu 100.000,00 kuna po dostavi izvješća o namjenskom utrošku prvog dijela s računom ili kupoprodajnim ugovorom za strojeve, opremu ili drugo, kao i dokaza o plaćanju istih.

Međutim, zadruge koje su certificirane za ekološku proizvodnju mogu ostvariti 20% veći iznos potpore, koji tada iznosi 180.000,00 kuna, a isplaćuje se u dva dijela: prvi dio u iznosu 60.000,00 kuna, a drugi dio u iznosu 120.000,00 kn.

Poljoprivredne zadruge i zadruge koje se bave mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom

Od ukupnog iznosa novčane potpore od 150.000,00 kuna, odnosno 180.000,00 kuna ukoliko se radi o zadrugama certificiranima za ekološku proizvodnju, prihvatljivim troškovima za djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje smatra se iznos do najviše 110.000,00 kuna.

Međutim, prihvatljivim troškovima za preostali dio do ukupnog iznosa potpore, a u najmanjem iznosu od 40.000,00 kn, odnosno 70.000,00 kn ukoliko se radi o zadrugama certificiranima za ekološku proizvodnju, smatraju se isključivo troškovi vezani uz realizaciju poslovnog plana, a koji se ne odnose prvenstveno na primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

U Državnom proračunu za 2014. godinu osigurana su sredstva za odobravanje 8-10 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, time ako će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati zadruge koje imaju više članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja odnosno djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, zadruge koje zapošljavaju veći broj hrvatskih branitelja i/ili djece smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, zadruge s područja od posebne državne skrbi i otoka, te zadruge certificirane za ekološku proizvodnju.

Navedeni zahtjevi podnose se Ministarstvu branitelja, Zagreb, Savska cesta 66, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja“, time da je javni poziv otvoren do zaključno 26. lipnja 2014. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2014. godine.

Zadruga koja podnosi zahtjev po Javnom pozivu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

OPĆA DOKUMENTACIJA – obvezna za sve zadruge koje podnose zahtjev

1. POPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA
2. DOKAZ O STATUSU OSOBE IZ CILJNE SKUPINE PROGRAMA
3. DOKAZ O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI
4. DOKAZ O USKLAĐIVANJU OPĆIH AKATA ZADRUGE SA ZAKONOM O ZADRUGAMA (NN 34/11
5. POSLOVNI PLAN I PROGRAM ZADRUGE za 2014. i 2015. godinu
6. ŽIVOTOPIS UPRAVITELJA
7. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU UPRAVITELJA
8. DOKAZ O VLASNIŠTVU, NAJMU, ZAKUPU ILI KONCESIJI
9. DOKAZ O STATUSU NEZAPOSLENE OSOBE
10. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-U DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU (preslika),
11. POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVE JAVNIH DAVANJA
12. ZAPISNIK S OSNIVAČKE SKUPŠTINE (preslika),
13. PRAVILA ZADRUGE (preslika),
14. SVJEDODŽBA NAJVIŠEG ZAVRŠENOG RAZREDA ŠKOLE ODNOSNO DIPLOME ZA UPRAVITELJA ZADRUGE (preslika),
15. PRIJAVA POREZA NA DOBIT KOJA OBVEZNO MORA SADRŽAVATI BILANCU I RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2013. GODINU,
16. PRESLIKA BANKOVNE KARTICE S BROJEM ŽIRO-RAČUNA

DOKUMENTACIJA O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI – za sve zadruge koje ju posjeduju, a podnose zahtjev po Javnom pozivu

17. RJEŠENJE O UPISU U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (preslika),

18. VAŽEĆA POTVRDNICA (CERTIFIKAT)

Prethodni članakLjekoviti korovi
Sljedeći članakEkološko suzbijanje puževa
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.