Pozivamo Vas dana 08.ožujka 2021. (ponedjeljak), s početkom u 16:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Moderno pčelarstvo“, koji će se održati u prostorijama Grada Zagreba Slavenskog 9, Zagreb.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Moderno pčelarstvo predstavlja danas veliki izazov za mnoge koji bi se željeli aktivno baviti pčelarstvom. Poznavanje biologije i anatomije pčele i ostalih članova pčelinje zajednice te upoznavanje sa svim parametrima tehnologije pčelarenja i kontrole i suzbijanja bolesti pčela bit će glavna pitanja na koje će se dati odgovor i upoznati sudionike. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

PROGRAM:

                                     08.ožujka 2021. od 16.00 – 19.00
16:00 – 16:10Okupljanje prisutnih i uvod u radionicuZlatko Tomljanović
16.10 – 16.20Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u HrvatskojZlatko Tomljanović
16.20 – 18.00Moderno pčelarstvoZlatko Tomljanović
18.00 – 18.15Pauza
18.15 – 19.00Pitanja i rasprava
19.00Završetak radionice

IZVOR: https://www.savjetodavna.hr/

Prethodni članakObjavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina
Sljedeći članakDodatnih 200 milijuna kuna pomoći pogođenima COVID-19 krizom
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.