Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Istarska županija
08.04.2019. Finida bb (dvorište 6. maj) Umag 9.00 – 11.00
Brtonigla    Nova Vas    Brtonigla    12.00 – 14.00

Istarska županija
12.04.2019. Poslovni prostor Parka d.o.o.    Most 25 (u blizini parkirališta CIMOS)    Buzet    09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus    Cerovlje 12    Cerovlje    12.00 – 14.00

Istarska županija 18.04.2019. Sajmište Višnjan         Višnjan    09.00 – 11.00
Poljoprivredna zadruga Agroistra    Industrijska zona Galižana 27    Pula    13.00 – 14.30

Primorsko – goranska županija
23.04.2019. Poljoapoteka Cortina    Novo naselje Mravinci bb    Čavle    9.00 – 11.00

Vukovarsko – srijemska županija
02.05.2019. PZ Napredak    K.Tomislava 40    Gradište    9.00 – 12.00

Brodsko – posavska županija
09.05.2019. PPK d.o.o. Nova Gradiška    Urije bb    Nova Gradiška    9.00 – 13.00

Brodsko – posavska županija
13.05.2019. PZ Prvča, Maloprodajno mjesto br.6    108. brigade ZNG br. 3    Sibinj    8.30 – 10.30
Agronom d.o.o.     J. Kozarca 12    Bukovlje    11.30 – 13.00

Požeško – slavonska županija
17.05.2019. Kutjevo d.d.     Trg Graševine 2    Kutjevo    8.00 – 11.00
Kutjevo d.d.    Trg Vilima Korajca 13    Kaptol    11.30 – 14.00

Požeško – slavonska županija
21.05.2019. Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba    Trg Zrinskih i Frankopana    Pleternica     8.00 – 10.30
Komunalno društvo    Kralja Tomislava 56e    Čaglin    11.30 – 13.00

Požeško – slavonska županija
27.05.2019. Agronom d.o.o.    Voćarska bb, Završje    Brestovac    9.00 – 13:00

Karlovačka županija
03.06.2019. Bublić Commerce d.o.o.    Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c    Karlovac    8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o.    Mali Erjavec 4    Mali Erjavec    11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek    Obrež Vivodinski 1    Vivodina    13.00 – 15.00

Brodsko – posavska županija
04.06.2019. Braniteljska zadruga Kobaš    Kloštarska 6    Slavonski Kobaš    09.00 – 11.00

Karlovačka županija
07.06.2019. Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna        Duga Resa    8.00 – 10.00

Osječko – baranjska županija
10.06.2019. Općina Gorjani    Kula 1    Gorjani    08.30 – 12.00

Ličko – senjska županija
12.06.2019. Madig – Mrežnica d.o.o.    Kralja Zvonimira 131    Otočac    8.00 – 10.00
Poljopromet d.o.o.    Lički Osik 81 (Stari)    Lički Osik (Stari)    11.00 – 13.00

Karlovačka županija
14.06.2019. Madig – Mrežnica d.o.o.    Salopek Selo 2    Ogulin    8.00 – 10.00

Karlovačka županija
18.06.2019. Parkiralište NK Josipdol    Karlovačka     Josipdol    8.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta)    Plitvička cesta    Plaški    11.00 – 12.30

Vukovarsko – srijemska županija
26.06.2019. Agro Tovarnik    Rusinjska b.b.    Mikluševci    11.30 – 13.00

Požeško – slavonska županija
27.06.2019. Lipkom d.o.o.     I.    Mažuranića 81    Lipik    9.00 – 11.00

Bjelovarsko – bilogorska županija
28.06.2019. P.Z. Štefanje    Štefanje 84 a    Štefanje    8.00 – 10.00

Bjelovarsko – bilogorska županija
01.07.2019. DVD u Gudovcu     Gudovac 41    Gudovac    8.00 – 10.00

Bjelovarsko – bilogorska županija
03.07.2019. Šnajder d.o.o.     Bilogorska 74    Kapela    8.00 – 11.00

Bjelovarsko – bilogorska županija
05.07.2019. Sajmište u Garešnici        Garešnica    8.00. – 11.00.

Bjelovarsko – bilogorska županija
08.07.2019. Sima-agro d.o.o.    Donji Sređani 47    Dežanovac    8.00. – 10.00.

Sisačko – moslavačka županija
10.07.2019. ABUNDAN d.o.o.    Sv. Mihovila 19    Velika Ludina    8.00 – 11.00

Sisačko – moslavačka županija
12.07.2019. Kod Društvenog doma    Radićeva ulica    Kutina    8.00 – 10.00
Sajmišna ulica    kod Veterinarske ambulante    Lipovljani    11.00 – 13.00

Sisačko – moslavačka županija
15.07.2019. Komunalac Glina d.o.o.    Jukinačka 104    Glina    8.00 – 11.00
PZ Prvča    Barice Rapić 1a    Sisak    12.30 – 16.00

Sisačko – moslavačka županija
17.07.2019. Sajmište Popovača    Moslavačka bb    Popovača    8.00 – 11.00

Bjelovarsko – bilogorska županija
19.07.2019. Parkiralište kod Općine Šandrovac    Bjelovarska 6    Šandrovac    8.00. – 11.00.

Bjelovarsko – bilogorska županija
22.07.2019. Sajmište    Početak Bjelovarske ulice    Veliki Grđevac    8.00. – 11.00.

Bjelovarsko – bilogorska županija
24.07.2019. Parking za teretna vozila u ulici Ljudevita Gaja    Trg Križnog puta    Daruvar    8.00. – 11.00.

Osječko – baranjska županija
24.07.2019. Dvorište komunalnog društva    Kolodvorska 1     Koritna    08.00 – 12.00

Bjelovarsko – bilogorska županija
26.07.2019. Sajmište    Sv. Andrije bb    Čazma    8.00. – 11.00.

Sisačko – moslavačka županija
29.07.2019. Prostor stočnog sajma u Sunji    Sajmište bb    Sunja    8.00 – 11.00

Vukovarsko – srijemska županija
29.07.2019. PTPO Baruz    Patkovićeva 36    Bobota     8.00 -11.00

Požeško – slavonska županija
31.07.2019. PZ Prvča    Pavla Radića 44    Požega    09.00 – 10.00

Vukovarsko – srijemska županija
02.08.2019. PZ Bogdanovci    Žrtava domovinskog rata bb    Bogdanovci    08.30 – 12.30

Vukovarsko – srijemska županija
07.08.2019. Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo    Bošnjaci 10    Ivankovo    08.30 -12.00

Vukovarsko – srijemska županija
09.08.2019. Trgovački obrt Tina    I.G. Kovačića 106    Ilok     9.00 – 13.00

Vukovarsko – srijemska županija
12.08.2019. Agro Tovarnik    Vl. Ivana Burika 34    Tovarnik    9.00 – 11.30

Vukovarsko – srijemska županija
16.08.2019. PZ Napredak    Strossmayerova b.b.    Babina Greda    9.00 – 10.00
PZ Napredak    Velika Cerna 147    Cerna    11.00 – 13.00

Vukovarsko – srijemska županija
19.08.2019. CEZAREJA d.o.o.    Soljanska 56    Drenovci    8.30 – 13.00

Vukovarsko – srijemska županija
21.08.2019. Ruris d.o.o.    Strosmajerova 61    Bošnjaci    09.00 – 10.30
PZ Napredak    V.Nazora 8    Bošnjaci    11.00 – 12.30

Brodsko – posavska županija
22.08.2019. PZ Prvča,
Maloprodajno mjesto br.15    Alojzija Stepinca 18    Sikirevci    9.00 – 13.00

Zadarska županija
22.08.2019. Nadinsko blato         Nadin    8.00 – 10.00

Osječko – baranjska županija
23.08.2019. PZ Topolje    Republike 50     Topolje    8.30 – 10.00
Dom Kulture    V.Nazora 32    Popovac    11.00 – 12.30

Vukovarsko – srijemska županija
26.08.2019. CEZAREJA d.o.o.    Skorotinci 7    Otok
Industrijska zona     8.30 -13.00

Splitsko – dalmatinska i Dubrovačko – neretvanska županija
28.08.2019. Poljoapoteka Hipodrom    Put Piketa 24    Sinj    9.00 – 11.00
Poljopromet d.o.o.     Jasenska bb    Opuzen    14.00 – 16.00

Osječko – baranjska županija
28.08.2019. Općina Kneževi Vinogradi    Vaga prema Kotlini    Kneževi Vinogadi    8.30 – 12.00

Osječko – baranjska županija
29.08.2019. Agrar T.P.P. (Habada)    Kralja Tomislava bb    Selci Đakovački    8.30 – 10.00
Europlantaže d.d.    Trg 2    Brođanci    11.30 – 12.30

Splitsko – dalmatinska županija
30.08.2019. Poljopromet d.o.o.    Glavina Donja 373    Imotski    8.00 – 10.00

Brodsko-posavska županija
30.08.2019. Stočna pijaca         Nova Kapela    9.30 – 12.30

Krapinsko – zagorska županija
02.09.2019. Trgocentar d.o.o.    Trg Sv. Jurja 8 Desinić    8.00 – 10.00

Krapinsko – zagorska županija
03.09.2019. Micak d.o.o.    Kolodvorska 47a    Marija Bistrica    8.00 – 10.00

Virovitičko – podravska županija
05.09.2019. Slatina kom d.o.o.    Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica)    Slatina    8.00 – 11.00

Virovitičko – podravska županija
06.09.2019. Iza benzinske postaje u Pitomači    Ulica Ljudevita Gaja 134    Pitomača    8.00 – 11.00

Virovitičko – podravska županija
09.09.2019. PP Orahovica d.d. – Gutmanovci    Zakov gaj    Gutmanovci    8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d.    Zdenci b.b.    Zdenci    13.00 – 14.30

Zagrebačka županija
11.09.2019. Parkiralište gradskog stadiona    Celine 8    Vrbovec      8.00 – 11.00

Zagrebačka županija
12.09.2019. Sajmište u Dubravi    Radnička ulica bb    Dubrava Vrbovečka      8.00 – 11.00

Zagrebačka županija
13.09.2019. Poljoapoteka Jakopović    Lipovec Lonjski 17    Lipovec Lonjski
Kloštar Ivanić    8.00 – 11.00

Zagrebačka županija
16.09.2019. Cipro d.o.o.     Josipa Predavca 10    Dugo Selo    8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina    Karlovačka 8A    Pisarovina    11.30 – 13.30

Šibensko – kninska županija
18.09.2019. PZ Primošten Burnji (skladište)    Draga 6    Primošten Burnji    10.00 – 11.30
Dalmacija vino Split d.o.o.
Radna jedinica Drniš    I. Meštrovića 38
(lokacija Cecela)    Drniš    13.00 – 15.00

Zagrebačka županije i Grad Zagreb
19.09.2019. Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe    Stara cesta 14    Vukovina    8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred)    Obreška cesta 119    Odranski Obrež    10.30 – 12.00

Zagrebačka županije i Grad Zagreb
20.09.2019. Poljoapoteka Papiga    Črećan 10 b    Sv. Ivan Zelina    8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru    Varaždinska 55    Belovar    11.30 – 12.30

Zagrebačka županija
26.09.2019. Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“    Zrinski Frankopana 12    Jastrebarsko    8.00 – 10.00
Penić-promet    Krašić 96    Krašić    10.30 – 12.00

Zagrebačka županija
27.09.2019. Agronom d.o.o.    Ulica 65. bataljuna ZNG 48    Ivanić Grad     8.00 – 11.00

Varaždinska županija
30.09.2019. Amting d.o.o.    Kolarova 2    Veliki Bukovec    8.00 – 10.00

Varaždinska županija
02.10.2019. Poljodom d.o.o.    Gospodarska 2    Ivanec    8.00 – 11.00

Varaždinska županija
04.10.2019. Sakupljalište repe (repodrom)    Stjepana Radića 1    Vidovec    8.00 – 11.00

Varaždinska županija
09.10.2019. PZ Jalžabet
Prodavaonica br. 1    Suhodolska 21    Jalžabet    8.00 – 10.00

Koprivničko – križevačka županija
11.10.2019. Agronom d.o.o.     Trg Tomislava Bardeka 17    Sokolovac    8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija
15.10.2019. Agronom d.o.o.     Trg Matije Gupca 2    Novigrad  Podravski    8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija
17.10.2019. Gola – općinsko skladište    A. Šenoe    Gola    8.00 – 12.00

Koprivničko – križevačka županija
21.10.2019. Parkiralište ispred DVD-a     Sv.Petar Orehovec 131    Sv.Petar Orehovec    8.00 – 11.00

Bjelovarsko-bilogorska županija
23.10.2019. Prostor tržnice     Ulica 77. Samostalnog bataljuna ZNG-a 19    Grubišno Polje    8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija
25.10.2019. Lenagro d.o.o.    Palih boraca 1    Đelekovec    8.00 – 11.00

Varaždinska županija
30.10.2019. Poljocentar    Varaždinska bb    Sračinec    8.00 – 10.00

Međimurska županija
04.11.2019. Poljoprivredna zadruga Čakovec     Kolodvorska 74    Donji Kraljevec    8.00 – 12.00

Međimurska županija
07.11.2019. Poljoprivredna zadruga Čakovec    Sajmišna bb    Kotoriba    8.00 – 11.00
Međimurska županija
11.11.2019. Kocen Agro d.o.o.    Štrigova 76    Štrigova    8.00–11.00

Međimurska županija
14.11.2019. Agromartin d.o.o.    Čakovečka bb    Sv.Martin na Muri    8.00-10.00

Međimurska županija
18.11.2019. Dodlek – Agro d.o.o.    Lipovke 6    Belica    8.00 – 11.00

Međimurska županija
21.11.2019. Poljoposavec d.o.o.    Matije Gupca 5a    Dunjkovec    8.00 – 10.00

Koprivničko – križevačka županija
28.11.2019. Reciklažno dvorište    Adolfa Daničića bb    Koprivnica    8.00 – 12.00

Koprivničko – križevačka županija
02.12.2019. Industrijska zona Čret     Kod skretanja za Lemeš Križevački     Križevci    8.00 – 12.00

Koprivničko – križevačka županija
05.12.2019. Agronom d.o.o.     Kolodvorska 19    Đurđevac    8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija
09.12.2019. Sajmište Sveti Ivan Žabno     Zagrebačka bb    Sveti Ivan Žabno    8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija
11.12.2019. Sajmište Gornja Rijeka    Novoselska ulica 15    Gornja Rijeka    8.00 – 11.00

Koprivničko – križevačka županija
13.12.2019. Sajmište     Kolodvorska bb    Virje    8.00 – 11.00

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje