Glavni cilj novog Zakona o sjemenu je urediti proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, odrediti nadležnost pojedinih tijela u poslovima, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednoga sjemenarstva i rasadničarstva.   

Trenutno važeći Zakon o sjemenu, donesen 2005. godine, ulaskom Republike Hrvatske u EU i novom Uredbom o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031, te sve većom internet trgovinom, više ne može pratiti proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom.  

Nastavno na navedeno, predviđene su novosti u pogledu certificiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, korištenja zdravog i kvalitetnog poljoprivrednog sjemena na vlastitom gospodarstvu, a prijedlogom Zakona o sjemenu se uvodi novi pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“. Takvo sjeme prolazi postupak dorade kako bi se osigurala minimalna prisutnost korova i štetnih organizama u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva. Također, predviđene su novosti u cilju očuvanja i pohrane autohtonih i tradicionalnih sorti. Propisana je mogućnost donošenja nacionalnih sortnih lista kako bi se omogućilo brzo uvođenje autohtonih, tradicijskih i ugroženih sorti iz banke biljnih gena u sustave proizvodnje i stavljanja na tržište. Uvodi se i izrada opisne sortne liste na osnovu provedenih poljskih pokusa kako bi se poljoprivrednicima olakšao odabir materijala za sjetvu i sadnju te materijala koji će dati najbolje rezultate u klimatskim uvjetima Republike Hrvatske.  

Poljoprivredni reprodukcijski materijal temelj je poljoprivredne proizvodnje i prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, a kvalitetno sjeme i sadni materijal jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno i isplativo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Reprodukcijski materijal koji se nalazi na tržištu mora biti u takvom stanju da proizvođači imaju najbolju garanciju identiteta materijala te da će biljke koje se dobiju njihovom sjetvom odnosno sadnjom pokazivati karakteristike po kojima su prepoznatljive.  

Spomenuti nacrt prijedloga Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u postupku je e-savjetovanja do 10. prosinca 2020. i može se naći na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15413.