Glavni cilj novog Zakona o sjemenu je urediti proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, odrediti nadležnost pojedinih tijela u poslovima, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednoga sjemenarstva i rasadničarstva.   

Trenutno važeći Zakon o sjemenu, donesen 2005. godine, ulaskom Republike Hrvatske u EU i novom Uredbom o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031, te sve većom internet trgovinom, više ne može pratiti proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom.  

Nastavno na navedeno, predviđene su novosti u pogledu certificiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, korištenja zdravog i kvalitetnog poljoprivrednog sjemena na vlastitom gospodarstvu, a prijedlogom Zakona o sjemenu se uvodi novi pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“. Takvo sjeme prolazi postupak dorade kako bi se osigurala minimalna prisutnost korova i štetnih organizama u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva. Također, predviđene su novosti u cilju očuvanja i pohrane autohtonih i tradicionalnih sorti. Propisana je mogućnost donošenja nacionalnih sortnih lista kako bi se omogućilo brzo uvođenje autohtonih, tradicijskih i ugroženih sorti iz banke biljnih gena u sustave proizvodnje i stavljanja na tržište. Uvodi se i izrada opisne sortne liste na osnovu provedenih poljskih pokusa kako bi se poljoprivrednicima olakšao odabir materijala za sjetvu i sadnju te materijala koji će dati najbolje rezultate u klimatskim uvjetima Republike Hrvatske.  

Poljoprivredni reprodukcijski materijal temelj je poljoprivredne proizvodnje i prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, a kvalitetno sjeme i sadni materijal jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno i isplativo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Reprodukcijski materijal koji se nalazi na tržištu mora biti u takvom stanju da proizvođači imaju najbolju garanciju identiteta materijala te da će biljke koje se dobiju njihovom sjetvom odnosno sadnjom pokazivati karakteristike po kojima su prepoznatljive.  

Spomenuti nacrt prijedloga Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u postupku je e-savjetovanja do 10. prosinca 2020. i može se naći na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15413.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje