Sedam godina od podnošenja izvornog zahtjeva danas je u Službenom listu EU objavljen hrvatski zahtjev za zaštitu tradicionalnog izraza „Prošek”. Time se potvrđuje da je zahtjev u skladu s pravnom regulativom o utvrđivanju pravila u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina koji se odnose na dopuštenost i valjanost zahtjeva.

Objavom zahtjeva započeo je postupak prigovora koji traje dva mjeseca od datuma objave. Prigovor mogu podnijeti države članice Europske unije, treće zemlje ili bilo koja pravna ili fizička osoba koja ima legitiman interes. Nakon dovršetka postupka podnošenja prigovora Komisija donosi provedbeni akt kojim se dodjeljuje zaštita tradicionalnog izraza ili se odbacuje zahtjev, ako uvjeti nisu ispunjeni.

Službenici Ministarstva poljoprivrede aktivno sudjeluju u ovom procesu zastupajući interese hrvatskih proizvođača na svim razinama. Tijekom svih ovih godina hrvatski stručnjaci radili su na ovom procesu. Dodatni zamah dobio proces je dobio na sastanku Odbora za zajedničku organizaciju tržišta u lipnju ove godine.

U slučaju potvrde hrvatskog zahtjeva i dodjele zaštite tradicionalnog izraza ovom hrvatskom vinu, tradicionalni izraz „Prošek” moći će se upotrebljavati za sljedeća vina sa zaštićenom oznakom izvornosti: „Dalmatinska zagora”; „Sjeverna Dalmacija”; „Srednja i Južna Dalmacija”; „Dingač“.