Senzorno ocjenjivanje vina i voćnih vina na regionalnoj razini jedna je od brojnih aktivnosti Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Tako je 27. veljače, u Odjelu za senzorna ispitivanja na zagrebačkoj lokaciji Gorice 68b, održana prva ovogodišnja regionalna komisija, ovoga puta za regiju Središnja bregovita Hrvatska. Komisija je organizirana u suradnji s regionalnom organizacijom proizvođača okupljenom u udrugu Bregovita Hrvatska, sukladno propisanim standardima.


Svi ocjenjivači koji su sudjelovali predstavljaju navedenu regiju te su pod vodstvom predsjednice komisije, izv. prof. dr. sc. Ana-Marije Jagatić Korenike, ocijenili 48 uzoraka. Svi uzorci koji su ocjenjivani, proizvedeni su, dakako, unutar regije Središnja bregovita Hrvatska.

Foto: HAPIH