Ministrica poljoprivrede je u petak, 21. svibnja 2021. godine, posjetila Splitsko-dalmatinsku županiju. Pri tome je otvorila Muzej masline u Klisu te uručila ugovore o potpori iz Programa ruralnog razvoja dijelu korisnika. Ukupna vrijednost odobrene potpore putem šest novih ugovora je veća od 3,1 milijun kuna.    

Muzej masline, odnosno tvrtka Stella Mediteranea, primjer je kako je cjelokupni razvoj poslovanja moguće uspješno vezati za fondove i financijske instrumente EU. Zahvaljujući odobrenim sredstvima iz Mjere 4 Programa ruralnog razvoja te uspješnom korištenju Obrtnih sredstava za ruralni razvoj realizirana je investicija koje će doprinijeti ovom ruralnom području, ali i očuvanju prirodne i gastronomske baštine te edukaciji o kulturnom, povijesnom i prirodnom nasljeđu Dalmacije. 

Novi ugovori o potporama iz Programa ruralnog razvoja tako omogućavaju ukupnu vrijednost ulaganja veću od 5,5 milijuna kuna na području Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o projektima koji će doprinijeti modernizaciji gospodarstva novom poljoprivrednom mehanizacijom. Time će se povećati dohodak i konkurentnost gospodarstva, korištenju obnovljivih izvora energije kojima će gospodarstva smanjiti troškove električne energije i povećati efikasnost te ulaganjima u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima koje će omogućiti pružanje usluga obrade tla te usluga u turizmu.  

Do sada je za područje Splitsko dalmatinske županije iz Programa ruralnog razvoja ugovorena vrijednost odobrene potpore u iznosu većem od 713 milijuna kuna. Od toga je već isplaćeno više od 471 milijun kuna. U okviru Mjere 7 za temeljne usluge i obnovu sela, s ciljem podizanja kvalitete života u ruralnim krajevima, ugovorena su 72 projekta u vrijednosti većoj od 190 milijuna kuna. To uključuje čak 18 ulaganja u dječje vrtiće, 11 ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te 6 ulaganja u građenja nerazvrstanih cesta.