Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je na području općine Dubrava u Staroj Kapeli, u utorak 13. srpnja 2021., posjetila OPG Perčec, sudjelovala na svečanom otvorenju i razgledavanju Salers centra Croatia te održala sastanak s članovima Udruge. 

Hrvatska udruga uzgajivača Salers-Croatia broji 65 članova iz 17 županija. Uglavnom uključuje mlade netradicionalne stočare koji započinju s uzgojem goveda mesne pasmine Salers. Salers centar u sjedištu udruženja, namijenjen je svim početnicima u uzgoju u sustavu tzv. krava-tele. Također, namijenjen je i kao praktikum te je za mnoge presudno iskustvo za donošenje odluke o pokretanju uzgoja. Nositelj OPG-a Ivica Perčec iz sela Komuševac pored Čazme dopredsjednik je Udruge. Od 2015. godine smanjuju broj mliječnih krava i započinju uzgoj isključivo salers goveda. Na gospodarstvu se trenutno nalazi ukupno 31 grlo. Početkom 2021. godine izgradili su objekt za smještaj matičnog stada do 50 grla goveda. 

-Ministarstvo poljoprivrede podupire uzgojna udruženja s ciljem unaprjeđenja uzgojnih programa i učinkovitije provedbe metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima radi genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. Udruga Salers-Croatia pravi je primjer uzgojnog udruženja. Imaju veliku ulogu u tome da se uzgoj salers goveda se ne samo održao već se u kontinuitetu širi na gotovo svim područjima RH. Pri tome, do sada nitko nije odustao što najbolje govori o zadovoljstvu uzgajivača, izjavila je ministrica Vučković.

Naglasila je kako je kroz Program potpore za sufinanciranja rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu osigurano 1,9 milijuna kuna za sufinanciranje rada 17 uzgojnih udruženja, među kojima i Udruga Salers centar Croatia. 

U Republici Hrvatskoj ukupno se uzgaja 2.859 goveda Salers pasmine na 162 gospodarstva. Od toga je 1.286 krava na 79 gospodarstava. Po broju krava prednjače Ličko-senjska, Bjelovarsko-bilogorska i Zadarska županija. 

Kroz investicijske mjere ruralnog razvoja u razdoblju od 2014. do danas za hrvatsko stočarstvo je isplaćeno gotovo 1,9 milijardi kuna.