Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku vanjskotrgovinskom razmjenom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Republike Hrvatske za siječanj 2021. godine deficit je smanjen za 31,9% te iznosi 61,4 milijuna EUR. Promatrano u odnosu na siječanj prethodne godine, vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda povećana je za 1,1%, tj. za 1,9 milijuna EUR i iznosi 175,9 milijuna EUR, a vrijednost uvoza smanjena je za 10,2 % ili za 26,9 milijuna EUR te iznosi 237,3 milijuna EUR. 

Najznačajnije promjene vrijednosti izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za siječanj 2021. godine u odnosu na siječanj prošle godine odnose se na rast izvoza žitarica za 3,4 milijuna EUR, rast izvoza živih životinja za 2,6 milijuna EUR, rast izvoza masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvoda njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjskih ili biljnih voskova za 2,1 milijun EUR, rast izvoza jestivog voća i orašastih plodova; kore agruma ili dinja i lubenica za 1,9 milijuna EUR te rast izvoza jestivog povrća, pojedinih korijena i gomolja za 1,3 milijuna EUR. 

Najveći pad vrijednosti uvoza za siječanj 2021. godine u odnosu na siječanj prošle godine zabilježen je kod mesa i jestivih klaoničkih proizvoda za 7,5 milijuna EUR, dok je najveći pad vrijednosti izvoza za isto razdoblje zabilježen kod riba i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka za 3,8 milijuna EUR. 

-Kvantitativni pokazatelji su pozitivni i pokazuju da se krećemo u dobrom smjeru, no sama struktura vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda upućuje da su najznačajniji proizvodi u izvozu oni niske dohodovne vrijednosti. U strategiji razvoja poljoprivrede do 2030. definiran je cilj jačanja proizvodnje proizvoda dodane vrijednosti te, naravno, i jačanja izvoza takvih proizvoda, a što će dovesti do dodatnog i ubrzanog rasta vrijednosti poljoprivredne proizvodnje te smanjenja vanjsko-trgovinskog deficita odnosno povećanja vrijednosti izvoza, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.