Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zaprimilo je zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ koji se odnosi na sektor proizvodnje gljiva. Podnositelj zahtjeva je Hrvatska poljoprivredna komora.

Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.).

Specifikacija proizvoda za gljive objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.(link na specifikaciju).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete odnosno proizvoda s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda. Ona proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda. Temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima.

Zaštita od nepoštenih trgovačkih praksi

Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda odnosno o tome da je upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden ili prerađen, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi. Trenutno priznate oznake “Dokazana kvaliteta” odnose se na sektore voća, povrća, konzumnih jaja, mesa peradi, svježeg svinjskog mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, junećeg mesa i meda.

Ovakav nacionalni sustav kvalitete je garancija da se kupuje domaći proizvod. Za kvalitetu takvog proizvoda su zaslužni visoki standardi u načinu proizvodnje i prerade proizvoda, briga za okoliš i dobrobit životinja. Također i najkraće moguće vrijeme puta od polja i farmi do stola. Rezultat toga je i sve više certificiranih proizvođača koji su prepoznali značaj i prednost ovoga sustava.

Svi detalji o sustavu „Dokazana kvaliteta“ uključujući edukativne i promotivne materijale te popis certificiranih proizvođača nalaze se na poveznici.