Ministarstvo poljoprivrede i EUROHERC OSIGURANJE d.d. sklopili su 31. svibnja 2021. Ugovor o osiguranju od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih lovoovlaštenika u Republici Hrvatskoj za razdoblje od godinu dana od dana potpisa ugovora.

Predmet osiguranja je građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu od divljači zbog smrti, ozljede tijela ili narušavanja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe (uključujući štetu na motornom, priključnom ili željezničkom vozilu) koja nastane uslijed naleta motornog, priključnog ili željezničkog vozila na divljač ili uslijed naleta divljači na motorno, priključno ili željezničko vozilo.

Potpisom ugovora se nastavlja jedinstveno osiguranje za štete u prometu za koje je unazad tri godine Ministarstvo poljoprivrede iz Državnog proračuna izdvojilo sredstva u ukupnom iznosu od 70,7 milijuna kn.