Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) najavile su početak edukativne kampanje kojoj je cilj povećati informiranost potrošača o sigurnosti hrane i potaknuti ih da kritički promišljaju o onome što jedu te ojačati njihovo povjerenje u EU sustav sigurnosti hrane, koji jamči da je hrana u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji sigurna za konzumaciju. Kampanja će se baviti i temom tzv. greenwashinga u industriji hrane, odnosno praksom obmanjujućeg predstavljanja proizvoda kao ekološki prihvatljivijih.

HAPIH će u suradnji s EFSA-om kao najvišim savjetodavnim tijelom Unije u području sigurnosti hrane te uz podršku Ministarstva poljoprivrede i drugih institucionalnih partnera u Hrvatskoj, približiti potrošačima ponekad složene i stručne informacije o sigurnosti hrane, informirati ih na jednostavan i lako razumljiv način te im pojasniti znanost koja stoji iza hrane koju konzumiraju. Pod nazivom „Safe2Eat“ kampanja će se narednih mjeseci provoditi u Hrvatskoj i još 16 država članica EU-a.

-Edukacija potrošača o sigurnosti hrane nije samo naša dužnost, već i ključni aspekt u zaštiti i promicanju javnog zdravlja. Također i u zaštiti okoliša. Samo oni potrošači koji su dobro informirani mogu donositi ispravne i pouzdane odluke prilikom kupovine, pripreme i konzumacije hrane. Ovom kampanjom mi im u tome želimo pomoći kako bismo ih potaknuli da razmišljaju o sigurnosti hrane, o potencijalnim rizicima, ali i o tome kako njihovi svakodnevni izbori utječu na njihovo zdravlje i okoliš. Edukacija o sigurnosti hrane kontinuirani je proces, zbog čega ovu kampanju i provodimo sada već četvrtu godinu. Pozivamo sve da promišljaju o hrani koju konzumiraju, izjavila je doc. dr. sc. Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a.

Zavaravanje potrošača

Dio ove kampanje usmjeren je i na prepoznavanje tzv. greenwashinga u industriji hrane – odnosno zavaravanja potrošača da su određeni proizvodi ekološki prihvatljiviji, kako bi bili privlačniji potrošačima.

Informiranje potrošača  o hrani, bilo pretpakiranoj ili nepretpakiranoj, najvažniji je oblik komunikacije subjekta u poslovanju s hranom, kako proizvođača, tako i trgovaca i ugostitelja. Ujedno je i jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih uz hranu. Hrvatska, kao i cijela EU,  ima jasno uređen sustav u kontekstu označavanja proizvoda. Međutim, svjedoci smo da se ponekad na proizvodima npr. koristi zelena boja ili slike prirode. To se koristi kako bi se implicirala održivost, želeći stvoriti dojam kod potrošača da su ti proizvodi ekološki održiviji, nego što to oni zapravo jesu. Zato ih želimo educirati da pažljivo čitaju deklaracije, kako bi mogli donositi informirane odluke i odabrati istinski održive proizvode, ističe Sokolić.

Europski potrošači su najbolje zaštićeni

Budući da je EU sustav sigurnosti hrane među najstrožima na svijetu, europski potrošači su najbolje zaštićeni, ali i informirani kada je riječ o njihovoj hrani.

Svakoga dana građani diljem Europe biraju što će kupiti i jesti. Pritom uzimaju u obzir različite čimbenike kao što su cijena, okus, održivost i podrijetlo. Zahvaljujući visokim standardima sigurnosti hrane u EU-u, oni mogu biti sigurni da je, neovisno o njihovim odabirima, hrana koju kupuju i konzumiraju sigurna za jelo. Cilj je kampanje „Safe2Eat“ povezati znanost o sigurnosti hrane i hranu koja završava na našim tanjurima omogućujući ljudima da donose sigurne odluke o hrani, istaknuo je Bernhard Url, izvršni direktor EFSA-e.

Potrebu za edukacijom potrošača potvrđuju i rezultati posljednjeg Eurobarometra o sigurnosti hrane u EU-u iz 2022. Oni pokazuju da gotovo trećina (31 posto) građana Hrvatske smatra da su dostupne informacije o sigurnosti hrane previše tehničke i složene. 34 posto ih uzima zdravo za gotovo da je hrana koja se prodaje sigurna. Na odluke domaćih potrošača pri kupovini hrane najviše utječu cijena (62 posto) i sigurnost hrane (61 posto). Slijede podrijetlo hrane (49 posto) i okus (44 posto). Nutritivnu vrijednost važnom smatra 36 posto potrošača u Hrvatskoj. Tek 9 posto njih pri kupovini hrane razmišlja o učinku na okoliš i klimu.

Kampanja će se dotaknuti i brojnih drugih pitanja vezanih uz sigurnost hrane

U svojoj četvrtoj godini kampanja „Safe2Eat“ bavit će se razumijevanjem oznaka na hrani, rukovanjem hranom, bolestima koje se njome prenose, recikliranjem hrane te promicanjem praksi kojima se može smanjiti bacanje hrane.  Kampanja će se i dotaknuti pitanja nove hrane, alergena u hrani, kao i dodataka prehrani.

Napore HAPIH-a i EFSA-e u educiranju potrošača o sigurnosti hrane uz Ministarstvo poljoprivrede partnerski podržavaju Ministarstvo zdravstva, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, , Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr.  Andrija Štampar”, Hrvatski zbor nutricionista, Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Europski centar za izvrsnost potrošača Zagreb te  Ugostiteljsko-turistička škola  u Osijeku

Osim u Hrvatskoj, edukativna kampanja će se istovremeno provoditi u Rumunjskoj, Češkoj, Mađarskoj, Grčkoj, Estoniji, Italiji, Latviji, Cipru, Sloveniji, Španjolskoj, Luksemburgu, Slovačkoj, Austriji, Poljskoj, Portugalu, i Sjevernoj Makedoniji. Detaljnije informacije o temama sigurnosti hrane i korisni savjeti mogu se pronaći na stranici kampanje „Safe2Eat“: https://www.efsa.europa.eu/hr/safe2eat