Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 5 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari oksamil.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/741 оd 5. travnja 2023. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari oksamil, koja je stupila na snagu 1. svibnja 2023. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar oksamil.


Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari oksamil, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima VYDATE 10 L, OLREDY, AFROMYL, NEMADATE i NIMIT temeljem navedene Uredbe i ispravka Uredbe, ukida se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 1. kolovoza 2023.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja VYDATE 10 L, OLREDY, AFROMYL, NEMADATE i NIMIT do 15. 9. 2023., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja do 1. 11. 2023. (Tablica 1.)

Naziv SZBAktivne TvariKlasaVlasnik Registracije
VYDATE 10 LOksamilUP/I-320-20/06-01/189Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
OLREDYOksamilUP/I-320-20/16-03/82LAINCO S.A.
AFROMYLOksamilUP/I-320-20/16-03/192INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
NEMADATEOksamilUP/I-320-20/20-03/23ASCENZA Agro, S.A.
NIMITOksamilUP/I-320-20/22-03/34Sharda Cropchem Espana SL
Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje