U ponedjeljak, 2. kolovoza 2021., održan je sastanak s predstavnicima Udruge za zaštitu potrošača grada Karlovca Korana povodom povlačenja prehrambenih proizvoda s polica trgovačkih centara. Naime, u proizvodnji povučenih proizvoda korišten je nesukladni aditiv (aditiv E410). U njemu je utvrđeno prisustvo etilen oksida, a čije korištenje je zabranjeno u EU. Radi se o iznimno malim količinama aditiva koji se dodaje u proizvod tijekom proizvodnje. Izmjerene količine etilen-oksida u aditivu bile su također relativno niske, ne puno veće od granice detekcije. Kao najveća moguća razina zaštite potrošača svi proizvodi u koje je ugrađen nesukladni aditiv smatraju se, kao i sam aditiv, nesukladnim. Automatizmom se povlače sa tržišta i opozivaju od potrošača.  

Udruga je zatražila zaštitu potrošača u najvećoj mjeri te povećanje kontrole hrane, promjenu zakonodavnog okvira s ciljem da potrošači dobiju naknadu štete u iznosu proizvoda koji su kupili te nadoknadu štete što su takav proizvod konzumirali, kao i kazne svih sudionika koji su takav proizvod stavili na tržištu.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede predstavili su dionike i način funkcioniranja sustava sigurnosti hrane i sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje te obrazložili kako je razlog većeg broja povučenih proizvoda ove godine te jogurta i sladoleda ovoga vikenda što je u proizvodnji predmetnih proizvod korišten nesukladni aditiv u kojem je otkrivena prisutnost etilen oksida koji, prema EU zakonodavstvu, nije dozvoljen.

Slijedom toga nije određena niti najveća dopuštena količina (MDK). Već sama detekcija tog spoja u nekoj namirnici znači da proizvod nije u skladu s Uredbom 396/2005. Naime, na razini EU tijekom lipnja/srpnja održani su sastanci kriznih koordinatora EU . Usvojen je zaključak da se proizvodi u ovom slučaju povlače čim se utvrdi prisutnost aditiva koji sadrži etilen-oksid (i bez procjene rizika). To inače nije uobičajeni postupak te je u ovom slučaju primijenjeno najstrože moguće tumačenje predmetne Uredbe.

-Uzevši u obzir sve činjenice i slične situacije u praksi ovaj kratkotrajni unos neće ugroziti zdravlje potrošača. Sukladno EU propisima u ovom slučaju smisao je bilo kakav potencijalni rizik svesti na najmanju moguću mjeru. Riječ o najvećoj mogućoj razini zaštite zdravlja potrošača.

Podsjetimo, EU ima najstrože zakone o sigurnosti hrane na cijelom svijetu i njeni potrošači uživaju najveću zaštitu. Upravo kao posljedica koordiniranog i ujednačenog  postupanja država članica ovakav povećan intenzitet povlačenja događa se na području cijele Europske unije. No, on nipošto nije znak za alarm, upravo suprotno. Sustav brzog uzbunjivanja funkcionira 24 sata na dan 365 dana u godini. Povlačenja su upravo dokaz da sustav sigurnosti hrane i zaštite zdravlja potrošača funkcionira u praksi, istaknula je Karačić. Dodala je kako Ministarstvo poljoprivrede na godišnjoj razini ulaže 27 milijuna kuna u kontrolu hrane za ljude i životinje.

Dodatno, subjekti su na osnovu vlastitih rezultata i informacija samostalno opozvali svoje proizvode. To i jest smisao čitavog sustava, odgovornost proizvođača te što je moguće veća transparentnost prema javnosti. Spomenuti proizvođači u ovom slučaju postupili su sukladno svojim zakonskim obvezama i povukli neispravne proizvode u najkraćem roku.

Na sastanku su dogovorene daljnje zajedničke aktivnosti Udruge i Ministarstva poljoprivrede, s ciljem dodatnog jačanja kontrole hrane i zaštite potrošača.