Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju partner je na projektu Life CROLIS čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u projektu sudjeluju još i Državna geodetska uprava, Hrvatske šume i Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša. Financira se iz programa LIFE u visini od 55% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno gotovo 2,6 milijuna eura.

Projekt CROLIS (Croatian Land Information System) prvi je višestruki i višenamjenski usklađeni sustav praćenja zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu, korištenju i upravljanju zemljištem. Kao takav, ovaj je pristup jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta te se smatra pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta (land monitoring).

Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede stoga imaju priliku da kroz CROLIS projekt daju značajan doprinos klimatskim politikama EU u LULUCF sektoru.  Za CROLIS implementaciju od iznimne je važnosti sinergija svih dionika unutar same Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te vanjskih institucija. Projekt pridonosi razvoju daljnje primjene satelitskih tehnologija, te metode umjetne inteligencije i strojnog učenja u poljoprivredi.

Također je nužno pravovremeno ispunjavanje obveza iz domene LULUCF-a, ZPP-a, Strateškog plana RH, Nisko-ugljične strategije RH, Zakona o klimatskim promjenama, itd. Projekt LIFE CROLIS predstavljen je na LULUCF radionici održanoj 18. i 19. prosinca 2023. godineu Kopenhagenu u organizaciji Glavne uprave za klimatsku politiku Europske komisije.

Agencija za plaćanja intenzivno radi na provedbi projekta koji će trajati do 31.12. 2026. godine.

Foto: APPRRR

Prethodni članakPotpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa
Sljedeći članakDozvola za sakupljanje samoniklog bilja
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska postala je osnivač Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.     Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore.  Osnovni poslovi APPRRR:  - provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja) -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka) - provedba mjera IPARD programa (6 mjera) - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ - naknada šteta od elementarnih nepogoda - provedba potpora osiguranja usjeva - provedba programa kapitalnih ulaganja   www.apprrr.hr