Ministarstvo poljoprivrede petnaestu godinu zaredom 28. rujna obilježava Svjetski dan borbe protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj. 2021. je Hrvatskoj dodijeljen status zemlje slobodne od infekcije virusom bjesnoće. To je jedno od najvećih postignuća veterinarske struke u zaštiti javnog zdravlja u Hrvatskoj. Također i opetovani dokaz dobre organiziranosti te uspješnog rada svih veterinara u Republici Hrvatskoj.

Statusu države slobodne od bjesnoće prethodilo je dugogodišnje aktivno provođenje mjera sprječavanja i iskorjenjivanja ove bolesti u populaciji domaćih i divljih životinja. Zahvaljujući sustavnoj provedbi programa, posljednji slučaj bjesnoće potvrđen je u veljači 2014. godine. Za postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće, uz izniman rad veterinarske struke, od 2011. godine je utrošeno više od 200 milijuna kuna.

Status je Hrvatskoj dodijelila Europska komisija Provedbenom uredbom (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa slobodno od bolesti i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone, s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja istih.

Čestitam svim hrvatskim veterinarima i posjednicima životinja koji su predanim i odgovornim višegodišnjim radom ostvarili ovo vrijedno priznanje. Ujedno je to poruka svim građanima da je očuvanje javnog zdravlja prioritet veterinarske struke. Odnosno da je veterinarska struka jedan od ključnih aktera i neizostavna karika u zaštiti javnog zdravlja. U nju građani Hrvatske mogu imati puno povjerenje, ističe ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Unatoč ostvarenom statusu važno je kontinuirano održavati visoku raznu svijesti struke i javnosti o opasnostima ove smrtonosne bolesti. Sprječavanje bjesnoće započinje s odgovornim posjednikom životinje. Upravo briga o životinjama predstavlja najznačajniju stavku u sustavu kontrole ove bolesti. Iznimno važna je i visoka osviještenost veterinara u sustavu ranog prepoznavanja bolesti. Također i u provedbi aktivnog i pasivnog nadziranja.

Svjetski dana borbe protiv bjesnoće nastao je u globalnim razmjerima kako bi se pridonijelo boljoj informiranosti i podizanju javne svijesti o bjesnoći te mjerama kontrole iste. Više informacija o Svjetskom danu bjesnoće dostupno je na https://rabiesalliance.org/world-rabies-day.