U svjetlu napisa u medijima na temu afričke svinjske kuge očitujemo se kako slijedi, s obzirom na to da su vezano uz tvrtku Agroproteinka koja provodi zbrinjavanje usmrćenih svinja iznesene netočne informacije iz kojih se mogu izvući pogrešni zaključci. 

Naime, pojedini mediji navode kako je „tvrtka Agroproteinka jedina tvrtka u Hrvatskoj koja eutanazira svinje zaražene kugom“, što je u potpunosti netočno. Navedena tvrtka ne bavi se eutanazijom svinja zaraženih kugom, već provodi zbrinjavanje usmrćenih svinja.

Podsjećamo, tvrtka Agroproteinka d.d. iz Sesvetskog Kraljevca je jedina u Republici Hrvatskoj koja ima odobreni objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla za materijal kategorije 1 i 2.  To znači da se usmrćene svinje prerađuju metodom sterilizacije pod tlakom (temperatura 133°C,  apsolutni tlak od 3 bara, minimalno 20 minuta bez prekida). Nastalo mesno-koštano brašno naknadno se spaljuje, a dobivena mast se koristi u tehničke svrhe ili u obnovljivim izvorima energije.

Naglašavamo i kako je dana 25. rujna 2017. godine, u skladu sa Zakonom o koncesijama, Ministarstvo poljoprivrede provelo otvoreni postupak dodjele koncesije za obavljanje predmetnih gore navedenih poslova, objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Po provedenom postupku utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Agroproteinka d.d. u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prema kriterijima za odabir ponude ocijenjena prihvatljivom te je bila jedina tvrtka koja se javila na navedeno nadmetanje.

S obzirom na navedeno, Ministarstvo poljoprivrede je u prosincu 2017. godine sklopilo ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2, s tvrtkom Agroproteinka d.d., na rok od 10 godina.

Također, pojedini mediji spominju kako se radi „o pogodovanju“, što je neistinita i zlonamjerna tvrdnja. Naglašavamo kako u to vrijeme – 2017. godine – kad je sklopljen ugovor o koncesiji s tvrtkom Agroproteinka, Marija Vučković nije bila ministrica poljoprivrede ni Gordan Grlić Radman ministar vanjskih i europskih poslova.

Neki mediji također spominju da je tvrtka Agroproteinka zaradila 7,5 milijuna eura, što su potpuno netočni iznosi. Lešine životinja se zbrinjavaju kao materijal kategorije 1 i 2 (svinje eutanazirane zbog mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge su materijal kategorije 2 nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi) i iznosi su: sakupljanje i odvoz materijala kategorije 1 i 2 – 0.19 € / Kg, prerada i spaljivanje – 0.17 € / Kg.

Također, predmetne cijene usluga propisane su Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (‘Narodne novine’ broj 106/2013, 43/2015) i nisu se mijenjale od 2015. godine. Tvrtka Agroproteinka radi zakonito po cijenama koje imaju pravnu osnovu.