Ministarstvo poljoprivrede je 4. travnja 2023. godine, u postupak e-savjetovanja s javnošću uputilo prijedlog Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023., u ukupnoj vrijednosti od gotovo 4 milijuna eura.

Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela Zaključak o mjeri potpore male vrijednosti poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, kako bi se ublažili negativni gospodarski učinci na njihovo poslovanje.

Predmet Programa je dodjela potpora mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima (trgovačko društvo i obrt) u obliku namjenskih bespovratnih sredstava za ulaganja u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te za sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Savjetovanje je otvoreno do 18. travnja 2023. i dostupno na poveznici.