U subotu, 27. svibnja 2023. godine u Zlataru su održane već tradicionalne izložbe – 20. izložba stoke te 22. izložba konja Krapinsko-zagorske županije. U sklopu manifestacije održan je mimohod konjskih zaprega i jahača te „Bambino kup“. Sveukupno je sudjelovalo šezdesetak izlagača, a šampioni izložbe su krava Boca, Božidara Domitrana te konj Fadil, Josipa Vučilovskog.

Prisutne je pozdravio i izaslanik ministrice poljoprivrede, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. Državni tajnik Tušek čestitao je nagrađenima te se zahvalio organizatorima, posebice udrugama koje okupljaju konjogojce koji su jedni od utemeljitelja izložbe. Također, napomenuo je da će Ministarstvo poljoprivrede i dalje pratiti sektor konjogojstva i govedarstva te da su mnogi poljoprivrednici prošle godine iskoristili natječaj za nadogradnju i modernizaciju govedarskih farmi što će dovesti do povećanja proizvodnje mlijeka. Najavio je i Program razvoja mljekarstva. Vezano za konjogojstvo, napomenuo je da je u tu granu poljoprivrede u proteklom razdoblju uloženo 40 milijuna eura te da u Hrvatskoj postoji preko 30 000 grla.

Posjetitelji izložbe, više informacija o mjerama Ministarstva poljoprivrede mogli su dobiti na štandu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Krapina,  kroz informativne brošure i razgovor sa djelatnik Dragutinom Kasteljanom koji je zainteresirane informirao o novostima vezanim na novo Programsko razdoblje te odgovarao na pitanja poljoprivrednika, ponajviše vezanih za tehnologije poljoprivredne proizvodnje.

Prethodni članakPOZIV NA 21. NATJECANJE U ORANJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2023.
Sljedeći članakViše od pola milijuna eura za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.