Na sjednici Vlade RH održanoj u petak, 10. prosinca 2021., donesen je Program pomoći malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj. Vrijedan je 5 milijuna kuna i financiran je iz Državnog proračuna. Obzirom na žurnost poduzimanja mjera podnošenje Zahtjeva za potporu provodit će se od 14. do 20. prosinca 2021. Navedenim se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost malih mljekara i očuvati razinu otkupa i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Time i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. 

U Hrvatskoj trenutno posluje 28 malih mljekara koje na godišnjoj razini otkupe i prerade oko 37 milijuna kg mlijeka. Od njega najveći udio čini kravlje mlijeko s 35,5 milijuna kg. Ovčje mlijeko zastupljeno je s 1,2 milijuna kg, a kozje s 300.000 kg godišnje. Male mljekare surađuju s više od 780 gospodarstava, odnosno preko 20 % proizvođača  koji isporučuju mlijeko u Republici Hrvatskoj. Poslovanje s velikim brojem proizvođača koji proizvode manje količine mlijeka čini proces sabiranja mlijeka organizacijski i tehnički zahtjevnijim. Proizvođači mlijeka često se nalaze na prostorima slabije naseljenosti, udaljeni od glavnih prometnica, što značajno povećava troškove sabiranja. 

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i dosegnule najviše razine od listopada 2018. godine. Ovakav porast utječe i na stalan rast cijena naftnih derivata u Hrvatskoj. Samim time i na rast troškova transporta mlijeka od proizvođača sabirališta do objekata za preradu. Na poslovanje malih mljekara odrazila se negativno i situacija na tržištu uzrokovana mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19.

Bez obzira na otežane uvjete poslovanja, male mljekare su održale stabilnost sustava sabiranja i otkupa mlijeka. S obzirom na navedene poremećaje, povećanjem troškova dopreme mlijeka na preradu, upitan je nastavak otkupa od primarnih proizvođača. To bi rezultiralo dalekosežnim posljedicama na opstanak malih gospodarstava u proizvodnji kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka u slabije razvijenim ruralnim područjima Republike Hrvatske, a što se želi spriječiti ovim Programom. 

Temeljem donesenog Programa Ministrica poljoprivrede je donijela Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje sabiranja mlijeka u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 137/2021 dana 13. prosinca 2021. godine. 

UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem obrasca za podnošenje zahtijeva sukladno članku 7. Pravilnika. 

Podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore malim mljekarama za sabiranje mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj“. 

VAŽNO: Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu: 

a) ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev 

ili 

b) ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.