fbpx
19.5 C
Zagreb
Ponedjeljak, 2 listopada, 2023
Naslovnica Autori Postovi od prof. dr. sc. Kristina Matković

prof. dr. sc. Kristina Matković

Avatar
2 POSTOVI 0 KOMENTARI
Radi na Zavodu za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja interesa higijena držanja, ponašanje i dobrobit životinja, sanitacija. Voditeljica i suradnica na nekoliko znanstveno-istraživačkih i tehnologijskih projekata. Do sada objavila više od 250 znanstvenih i stručnih radova. Kristina Matković rođena je 06. ožujka 1970. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala je u Okučanima, a Gimnaziju i Glazbenu školu u Novoj Gradiški. Diplomirala (1996.), magistrirala (2004.) i doktorirala (2008.) na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VFSZ). U znanstveno zvanje znanstvena suradnica izabrana je 2009., viša znanstvena suradnica i znanstvena savjetnica 2010., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 2017., znanstveno-nastavno zvanje docentica 2011. te izvanredna profesorica 2015. godine. U veljači 2014. godine imenovana je predstojnicom Zavoda za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja, trenutno u drugom mandatu. Istovremeno je imenovana zamjenicom pročelnika Odjela za animalnu proizvodnju i biotehnologiju. Od 2000. kontinuirano sudjeluje u svim oblicima nastave iz obvezatnog kolegija „Animalna higijena, okoliš i etologija“ (do 2005.), od 2005. godine do danas na kolegijima „Okoliš, ponašanje i dobrobit životinja“ i „Higijena i držanje životinja“, od 2010. godine do danas na kolegiju „Zdravlje stada“, od 2012. godine „Liječenje i bolesti farmskih životinja“ i od 2013. godine na kolegiju „Veterinarsko javno zdravstvo“ u dodiplomskom te integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju. Voditeljica je obaveznog kolegija „Higijena i držanje životinja“ i izbornog kolegija „Osnove ekološkog stočarstva“. Od 2014. godine voditeljica je poslijedipl. specijalističkog studija „Sanitacija“, gdje je voditeljica 3 obavezna kolegija. Voditeljica je 7 granskih kolegija doktorskog studija. Voditeljica je 1 obaveznog kolegija i suradnica na 4 obavezna kolegija poslijedipl. specijalističkog studija „Dobrobit životinja“. Voditeljica je i predavač na 6, a predavač na 3 tečaja za stručno usavršavanje doktora veterinarske medicine. Mentorica diplomantima i doktorantima. Tijekom dosadašnjeg rada u matičnoj ustanovi bila je članica Povjerenstva za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (2006.-2009.g.), članica Povjerenstva za dobrobit životinja (2005.-2010. g.) te članica i zamjenica predsjednika Povjerenstva za etiku u veterinarstvu (2010.-2013. g., 2014-). U 2014. godini imenovana je za osobu odgovornu za dobrobit životinja na VFSZ. Članica je 3 Povjerenstva Fakultetskog vijeća VFSZ. Članica je Etičkog povjerenstva za zaštitu životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Min. poljoprivrede). Članica je Stručnog povjerenstva za stratešku procjenu strategije, plana i programa na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš (Min. zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva). Članica je Povjerenstva za izradu nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Min. poljoprivrede). Članica je Stručnog savjeta za praćenje stanja u peradarskoj proizvodnji (Min. poljoprivrede). Do sada je kao autorica i koautorica objavila više od 200 znanstvenih i stručnih radova. Urednica je 1 sveučilišnog udžbenika; koautorica 1 sveučilišnog priručnika, autorica je 4 nastavne skripte i dva web predavanja. Bila je voditeljica istraživačkog projekta “Alternativni sustavi držanja nesilica na OPG-ima” (2010.-2012. g.) i suradnica na tri znanstvena projekta Min. znanosti, obrazovanja i športa RH. Od 2013.-2015. suradnica je na međunarodnom projektu HighTechVets. U 2014. godini imenovana je voditeljicom ugovornog programa Sveučilišta u Zagrebu naslova „Primjena mjera biosigurnosti u osiguranju dobrobiti farmskih životinja”. Pohađala je brojne znanstveno-stručne seminare, tečajeve i radionice. Godine 2008. provela je mjesec dana na znanstvenom i stručnom usavršavanju, kao CEEPUS stipendist-student, na Veterinarskom fakultetu u Košicama, Republika Slovačka. Godine 2013. provela je dvadeset, kao CEEPUS stipendist-nastavnik, na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, Republika BiH. Bila je članica organizacijskog i znanstvenog odbora nekoliko skupova. Kao članica radne skupine sudjelovala je u više projekata Min. poljoprivrede. Članica je Hrvatske veterinarske komore i Hrvatske mljekarske udruge. Od 2010. godine članica je uredničkog odbora Mljekarskog lista. Recenzentica je znanstvenih radova za brojne znanstvene časopise. Udana je i majka dvojice sinova. U slobodno vrijeme bavi se sviranjem i zborskim pjevanjem u Akademskom zboru Veterinarskog fakulteta “Ab ovo”, čija je dopredsjednica.