Krajem ožujka EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) objavila je vrlo opsežno neovisno istraživanje o dobrobiti teladi temeljeno na najnovijim znanstvenim spoznajama.

Danas se telad može držati na nekoliko načina:

  • individualno na mliječnim farmama;
  • individualno na farmama junadi u tovu;
  • u malim skupinama hranjena mlijekom iz kante/korita;
  • u velikim skupinama automatski hranjena mlijekom i u sustavu krava-tele.

Nakon odbijanja telad se drži ili skupno u boksovima s potpuno ili djelomično rešetkastim podom bez stelje, u potpuno ili djelomično nasteljenim boksovima, u boksovima s ležištima, te s vanjskim hranilištima.

Izdvojeno je nekoliko problema dobrobiti teladi vezano uz načine držanja. Značajan problem kod individualnog držanja teladi (na farmama za proizvodnju mlijeka i tovne junadi) su nesposobnost istraživanja ili traženja hrane, nemogućnost sisanja, gastroenterološki poremećaji, respiratorni poremećaji, ograničenje kretanja, izolacijski stres i nemogućnost izražavanja ponašanja u igri. Telad u pojedinačnim boksovima na mliječnim farmama također može osjetiti dugotrajnu glad. Kod sustava za držanje teladi u skupinama na mliječnim farmama prije odbijanja su nemogućnost istraživanja ili traženja hrane, nemogućnost sisanja, gastroenterološki poremećaji, respiratorni poremećaji, dugotrajna glad i nemogućnost igranja. Skupni stres primijećen je kod teladi držane u velikim skupinama s automatskim hranjenjem mlijekom.

Narušena dobrobit kod držanja teladi u skupnim boksovima (u malim i velikim skupinama) su nesposobnost istraživanja ili traženja hrane, nemogućnost sisanja (osobito u malim skupinama), gastroenterološki poremećaji, respiratorni poremećaji, nemogućnost žvakanja i preživanja, problemi s mirovanjem, skupni stres i metabolički poremećaji (anemija).

Problemi dobrobiti u sustavu krava-tele su respiratorni poremećaji, gastroenterološki poremećaji, skupni stres, stres rukovanja i stres odvajanja. Kod teladi držane individualno glavni problemi su ograničen prostor, ograničeni kontakt s vršnjacima, neplodno okruženje (uglavnom na farmama teladi) i mali broj mliječnih obroka. U skupnom smještaju to su ograničeni prostor, nedostatak stelje i rešetkasti podovi.

Preporuke za poboljšanje trenutnih uzgojnih praksi uključuju držanje teladi u stabilnim skupinama s drugom teladi i/ili njihovim majkama od rane dobi pa nadalje, povećanje dopuštenog prostora po životinji, dopuštanje namjenskih područja za ležanje s prilagodljivim površinama za ležanje (po mogućnosti nasteljene) i držanje teladi u stajama s dobrim prozračivanjem.

Ako se drže na otvorenom, telad bi trebala biti zaštićena od vrućine i hladnoće tako da im se omogući pristup sjeni ili izoliranom skloništu te opskrba suhom, izolacijskom steljom, ako su u hladnim područjima. Preporuke za hranjenje uključuju davanje velikih količina mlijeka (oko 20 % tjelesne težine po danu do najmanje 4. tjedna života), kabasta hrana u valovima i stalni pristup pitkoj vodi.

Nagli prestanak hranjenja mlijekom treba izbjegavati, postupno smanjivati količine mlijeka, a odvikavanje bi trebalo provoditi, po mogućnosti, na individualnoj osnovi (npr. ovisno o unosu krute hrane). Osim toga, prijevoz, miješanje i ponovno grupiranje treba izbjegavati što je više moguće tovom teladi na farmi podrijetla ili u stajama u blizini. Ako se telad ipak treba prevesti, treba izbjegavati duga putovanja (duža od 8 sati), a životinje ne bi trebale prolaziti kroz aukcijske tržnice.

Sustav krava-tele uz mogućnost ispaše

Što ranije skupno smjestiti

Procjenom dobrobiti utvrđeni su pozitivni učinci ranog skupnog smještaja (od trećeg dana života) u usporedbi s grupiranjem u kasnijoj dobi, dokazavši razvijenije društveno ponašanje, veću sposobnost učenja, društvenu zaštitu (manje reakcije na stresne događaje), pozitivnija afektivna stanja i veći unos krute hrane. Zabilježena je veća pojavnost respiratornih poremećaja kod teladi držane u skupinama od drugog tjedna života u usporedbi s onima držanim skupno od trećeg tjedna.

Što se tiče negativnog učinka veličine skupine na dobrobit teladi, dokazi iz literature pokazuju da je telad držana u velikim skupinama imala veći rizik od izloženosti uzročnicima zaraznih bolesti (respiratorni i gastroenterološki poremećaji) i izloženosti stresu te međusobnom sisanju. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je prevalencija respiratornih poremećaja kod teladi držane u skupinama od 2-3 životinje bila slična onoj kod teladi koja se držala pojedinačno i onoj u skupnim oborima od 4-7 teladi, a znatno viša u skupinama od 12-18 teladi i u skupinama 30-40 teladi.

Ovo sugerira da držanje mlade teladi u malim skupinama ne bi značajno povećalo rizik od izloženosti bolesti u usporedbi s njihovim pojedinačnim držanjem. Imunološki status teladi bi se mogao uzeti u obzir ovisno o vremenu uvođenja u društveni smještaj. Ako se kolostrum da na vrijeme, razina pasivnog imuniteta najviša je u prvom tjednu života, a budući da se vlastiti aktivni imunitet sporo gradi, imunitet teladi je najniži u dobi od 2-3 tjedna. Uz dob grupiranja i imunološki status, važnu ulogu imaju i uzgoj te upravljanje skupinom teladi. Uzgoj teladi u stabilnim skupinama rezultira većim dnevnim prirastom i nižom učestalošću bolesti od dinamičnog skupnog držanja (promjene životinja unutar skupina).

Preporuke su držati telad u parovima ili malim skupinama (2-7 životinja) unutar prvog tjedna života, a poslije toga držati ih u stabilnim skupinama. To omogućuje da telad bude izložena dobrobitima društvenog držanja (razvijenije društveno ponašanje, veća sposobnost učenja i pozitivnija afektivna stanja) bez značajnog povećanja rizika obolijevanja.

Ograničeni prostori utječu loše na dobrobit

Procijenjeno je kako na dobrobit teladi utječu ograničeni prostori. Posljedice za dobrobit teladi držane u boksovima s ograničenim prostorom uključuju ograničenje kretanja, probleme s odmorom i nemogućnost igranja. Telad je izrazito motivirana iskazivati lokomotorno ponašanje tijekom igre. Ova vrsta ponašanja povezana je s pozitivnim afektivnim stanjima.

Zaključeno je da tele koje se drži pojedinačno treba oko 30 m2 prostora kako bi iskazalo punu razinu lokomotornog ponašanja u igri, a 20 m2 po životinji kad je u skupnom boksu (razlika je zbog učinaka zajedničkog prostora u skupnim boksovima). Telad držana skupno više leži u opuštenom položaju (ispruženih nogu) i više ih istovremeno leži kada za ležanje imaju od 1,5 ili 2 m2 u usporedbi s površinom za ležanje od 1 m2 po životinji (pri ukupnom dopuštenom prostoru od 3 m2 životinja).

Također je zaključeno kako će tele smješteno u skupnom boksu na ili malo ispod trenutno minimalno dozvoljenog prostora (oko 1,8 m2 po životinji) imati veći rizik od respiratornih bolesti, u usporedbi s prostorom većim od 1,8 m2 po životinji. Kako bi se omogućio potpuni opseg lokomotornog ponašanja pri igri, teladi koja se drži u skupinama treba osigurati najmanje 20 m2 po teletu. Premda manje poželjno iz perspektive dobrobiti životinja, ali još uvijek dopušta opušteno ležanje i povećanu aktivnost te određeni stupanj lokomotornog ponašanja u igri, 3 m2 bi se moglo predložiti kao minimalni zahtjev.

Preporuke uz dobrobit teladi ovisno o načinu držanja

Respiratorni poremećaji karakteristični su za narušenu dobrobit kod svih sustava držanja. Rizik od respiratornih poremećaja sveden je na najmanju moguću mjeru osiguravanjem odgovarajućeg unosa kolostruma i dobrim prozračivanjem (kako bi se smanjila izloženost štetnim plinovima i prašini), minimiziranjem stresnih događaja povezanih s prijevozom, kao i miješanjem i promjenama sastava skupine, izbjegavanjem izlaganja teladi hladnoći i toplinskom stresu, odnosno primjenom preventivnih mjera cijepljenja. Nemogućnost izvođenja istraživačkog ponašanja ili ponašanja u potrazi za hranom izraženi su u svim sustavima držanja s iznimkom vanjskih hranilišta (nakon odbića) i krava-tele sustavu.

Rizik od nemogućnosti istraživanja ili traženja hrane smanjuje se pristupom vanjskom području, pružanjem obogaćenih tvari ili pristupom krutim krmivima. U sustavima krava-tele izraženi su respiratorni poremećaji, gastroenterološki poremećaji, skupni stres i stres kod odvajanja. Znanstveni dokazi pokazuju da telad s ograničenim kontaktom s majkom često pati od izolacijskog stresa i nemogućnosti sisanja. Kako bi se poboljšala njihova dobrobit, mlade životinje treba držati uz majku najmanje jedan dan, iako se preporučuje dulji kontakt zbog dobrobiti i za tele, i za kravu.

Smještaj u boksu – telad mora imati minimalno 3 m2

Dugotrajna glad obično se opaža kod teladi prije odbijanja, osim u krava-tele sustavu. Dugotrajna glad može se spriječiti davanjem mlijeka teladi, kako je već spomenuto. Mlijeko treba davati teladi u najmanje 3 obroka dnevno. Naglo odvikavanje treba izbjeći postupnim (tijekom najmanje jednog tjedna) smanjenjem količine mlijeka i provoditi po mogućnosti na individualnoj osnovi (ovisno o unosu krute hrane).

Mjere za poboljšanje sadašnje prakse uzgoja uključuju držanje teladi od rane dobi pa nadalje u stabilnim skupinama s drugom teladi i/ili njihovom majkom, povećanje dopuštenog prostora po životinji, osiguravanje nasteljenih područja za ležanje i držanje teladi u stajama s dobrim prozračivanjem. Ako se drže na otvorenom, telad bi trebala imati zaštitu od vrućine i hladnoće tako da imaju pristup hladovini ili izoliranim skloništima te uz osiguranje suhe, izolacijske stelje, ako su u hladnim područjima. Preporuča se opskrba četkama, ali potrebna su daljnja istraživanja u vezi s učincima na dobrobit teladi u odnosu na tip četke.

Od pokretnih i rotirajućih četki do onih koje mogu liječiti kožne poremećaje, četkanje povećava dobrobit životinja, pozitivno utječe na prirast, smanjuje stres, poboljšava cirkulaciju krvi i zdravlje teladi. Ulaganje u četke radi uklanjanja prljavštine i povećanja navedenih zdravstvenih benefita, može stadu donijeti sveukupni osjećaj dobrobiti.

Osiguravanje pokošene vlaknaste hrane, kao što je sijeno, i koju treba davati teladi od dobi dva tjedna nadalje i postupno povećavati tijekom vremena. Potreban je visok unos vlakana kako bi se osigurale potrebe za preživanjem i željezom. Prijevoz, miješanje i ponovno grupiranje treba izbjegavati tijekom tova teladi na farmi podrijetla ili u stajama u blizini. Ako se telad ipak prevozi, treba izbjegavati duga putovanja i životinje ne bi trebale prolaziti kroz aukcijske tržnice. Vodu treba osigurati kroz otvorenu površinu. Čak i ako su opskrbljena mlijekom, telad bi trebala imati stalan pristup vodi za piće jer mlijeko ne pokriva potrebe za vodom.

Prethodni članakŠampinjon – kako uzgojiti gljivu?
Sljedeći članakPridružite se stvaranju nove knjige “Od mlijeka do sira”
Avatar
Radi na Zavodu za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja interesa higijena držanja, ponašanje i dobrobit životinja, sanitacija. Voditeljica i suradnica na nekoliko znanstveno-istraživačkih i tehnologijskih projekata. Do sada objavila više od 250 znanstvenih i stručnih radova. Kristina Matković rođena je 06. ožujka 1970. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala je u Okučanima, a Gimnaziju i Glazbenu školu u Novoj Gradiški. Diplomirala (1996.), magistrirala (2004.) i doktorirala (2008.) na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VFSZ). U znanstveno zvanje znanstvena suradnica izabrana je 2009., viša znanstvena suradnica i znanstvena savjetnica 2010., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 2017., znanstveno-nastavno zvanje docentica 2011. te izvanredna profesorica 2015. godine. U veljači 2014. godine imenovana je predstojnicom Zavoda za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja, trenutno u drugom mandatu. Istovremeno je imenovana zamjenicom pročelnika Odjela za animalnu proizvodnju i biotehnologiju. Od 2000. kontinuirano sudjeluje u svim oblicima nastave iz obvezatnog kolegija „Animalna higijena, okoliš i etologija“ (do 2005.), od 2005. godine do danas na kolegijima „Okoliš, ponašanje i dobrobit životinja“ i „Higijena i držanje životinja“, od 2010. godine do danas na kolegiju „Zdravlje stada“, od 2012. godine „Liječenje i bolesti farmskih životinja“ i od 2013. godine na kolegiju „Veterinarsko javno zdravstvo“ u dodiplomskom te integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju. Voditeljica je obaveznog kolegija „Higijena i držanje životinja“ i izbornog kolegija „Osnove ekološkog stočarstva“. Od 2014. godine voditeljica je poslijedipl. specijalističkog studija „Sanitacija“, gdje je voditeljica 3 obavezna kolegija. Voditeljica je 7 granskih kolegija doktorskog studija. Voditeljica je 1 obaveznog kolegija i suradnica na 4 obavezna kolegija poslijedipl. specijalističkog studija „Dobrobit životinja“. Voditeljica je i predavač na 6, a predavač na 3 tečaja za stručno usavršavanje doktora veterinarske medicine. Mentorica diplomantima i doktorantima. Tijekom dosadašnjeg rada u matičnoj ustanovi bila je članica Povjerenstva za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (2006.-2009.g.), članica Povjerenstva za dobrobit životinja (2005.-2010. g.) te članica i zamjenica predsjednika Povjerenstva za etiku u veterinarstvu (2010.-2013. g., 2014-). U 2014. godini imenovana je za osobu odgovornu za dobrobit životinja na VFSZ. Članica je 3 Povjerenstva Fakultetskog vijeća VFSZ. Članica je Etičkog povjerenstva za zaštitu životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Min. poljoprivrede). Članica je Stručnog povjerenstva za stratešku procjenu strategije, plana i programa na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš (Min. zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva). Članica je Povjerenstva za izradu nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Min. poljoprivrede). Članica je Stručnog savjeta za praćenje stanja u peradarskoj proizvodnji (Min. poljoprivrede). Do sada je kao autorica i koautorica objavila više od 200 znanstvenih i stručnih radova. Urednica je 1 sveučilišnog udžbenika; koautorica 1 sveučilišnog priručnika, autorica je 4 nastavne skripte i dva web predavanja. Bila je voditeljica istraživačkog projekta “Alternativni sustavi držanja nesilica na OPG-ima” (2010.-2012. g.) i suradnica na tri znanstvena projekta Min. znanosti, obrazovanja i športa RH. Od 2013.-2015. suradnica je na međunarodnom projektu HighTechVets. U 2014. godini imenovana je voditeljicom ugovornog programa Sveučilišta u Zagrebu naslova „Primjena mjera biosigurnosti u osiguranju dobrobiti farmskih životinja”. Pohađala je brojne znanstveno-stručne seminare, tečajeve i radionice. Godine 2008. provela je mjesec dana na znanstvenom i stručnom usavršavanju, kao CEEPUS stipendist-student, na Veterinarskom fakultetu u Košicama, Republika Slovačka. Godine 2013. provela je dvadeset, kao CEEPUS stipendist-nastavnik, na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, Republika BiH. Bila je članica organizacijskog i znanstvenog odbora nekoliko skupova. Kao članica radne skupine sudjelovala je u više projekata Min. poljoprivrede. Članica je Hrvatske veterinarske komore i Hrvatske mljekarske udruge. Od 2010. godine članica je uredničkog odbora Mljekarskog lista. Recenzentica je znanstvenih radova za brojne znanstvene časopise. Udana je i majka dvojice sinova. U slobodno vrijeme bavi se sviranjem i zborskim pjevanjem u Akademskom zboru Veterinarskog fakulteta “Ab ovo”, čija je dopredsjednica.