Tracy (1990. – 1997.) je prva transgenična ovca stvorena u Institutu Roslin, u blizini Edinburgha (Škotska). Proizvodila je mlijeko koje je sadržavalo humani protein α1-antitripsin (AAT), potencijalni biološki proizvod za liječenje cistične fibroze pluća ljudi.

Institut Roslin jedan je od vodećih svjetskih centara za istraživanja na životinjama. On je međunarodno priznati Institut koji se bavi genetikom, genomikom, ranim embrionalnim razvojem, reprodukcijom, etologijom i dobrobiti životinja. Razvio je metode za genetičko inženjerstvo i kloniranje domaćih životinja (sisavaca).

Djelatnici Instituta stvorili su prvu kloniranu ovcu uporabom somatske stanice odrasle ovce poznate pod imenom Dolly. Transgenična ovca Tracy proizvodila je mlijeko koje je sadržavalo 35 g humanog proteina α1-antitripsina koji može poslužiti za liječenje humane cistične fibroze pluća. Ta transgenična ovca stvorena je pronuklearnim mikroinjektiranjem humanog gena odgovornog za sintezu α1-antitripsina.

Strukturni geni bitni za stvaranje humanoga proteina kao što je α1-antitripsin (AAT) vežu se za regulatorna područja (promotor) gena ovaca odgovornih za proizvodnju proteina mlijeka, i to kazein i laktalbumin. Konstruirani (rekombinantni) gen injektiran je u muški pronukleus zigota, a one su embriotransferom unesene u maternične rogove ovaca primateljica (recipijenata). Ojanjena transgenična janjad u organizmu nose (u pronukleus injektirani) humani gen odgovoran za sintezu α1-antitripsina.

Nakon što transgenično janje odraste, dolazi do ekspresije ugrađenoga humanog α1-antitripsin gena, ekspresija je utvrđena na mliječnoj žlijezdi koja sintetizira proteine mlijeka među kojima je i α1-antitripsin – AAT. Iz mlijeka se može lako izdvojiti velika količina ljekovitog AAT proteina namijenjena liječenju ljudi.