U srpnju 2021.g., Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta u Zagrebu je donijelo je odluku da osnuju regionalni Centar za eksperimentalnu ekonomiju, a u sklopu europskog projekta AgriFoodBoost. Djelovanje Centra je usredotočeno na primjenu eksperimentalne ekonomije u području poljoprivrede, hrane i okoliša.

Korisnici usluga Centra će biti poljoprivredna gospodarstva kao i ostale tvrtke iz sektora agrobiznisa. Zatim državne institucije, jedinice lokalne samouprave, interesna udruženja iz sektora agrobiznisa, relevantne nevladine organizacije te znanstvene i stručne ustanove iz Hrvatske i okruženja, ali i svekolika javnost.

Agronomski fakultet će kroz ovaj Centar postati vodeći regionalni istraživački centar u području eksperimentalne ekonomije. Tako će, osim jačanja znanstvenih kapaciteta i poboljšanja znanstvene izvrsnosti, potaknuti znanstvenike na rad izvan akademske zajednice. Osnažit će se suradnja s javnom i lokalnom upravom, ali i s tvrtkama iz područja agrobiznisa.

Brojne tvrtke iz sektora agrobiznisa moći će jednostavnije surađivati s Fakultetom. To će im omogućiti informiranije i efikasnije donošenje poslovnih odluka primjenom rezultata eksperimentalne ekonomije. Osim toga, provedba ekonomskih eksperimenata u Centru će osnažiti povezanost Agronomskog fakulteta s javnom i lokalnom upravom kroz zajedničku provedbu ekonomskih eksperimenata radi lakšeg ostvarenja ciljeva javne i lokalne uprave. To bi u konačnici trebalo dovesti do veće konkurentnosti domaćeg poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i zadovoljnijih poduzetnika i građana.

 class=
Agronomski fakultet će kroz ovaj Centar postati vodeći regionalni istraživački centar u području eksperimentalne ekonomije

Što je eksperimentalna ekonomija?

Poljoprivrednici su danas suočeni s brojnim izazovima. Počevši od sve zahtjevnijih ekoloških i društvenih standarda u proizvodnji, pozvanih s rastućom zabrinutošću vezanom uz klimatske promjene, urbanizaciju, smanjenje bioraznolikosti, zaštitu okoliša itd. Osim toga, uslijed globalizacije, zaoštrava se konkurencija na tržištu, što zahtijeva i sve racionalniju proizvodnju. Upravo stoga donošenje poslovnih odluka u poljoprivredno-prehrambenom sektoru postaje sve složenije.

U takvim okolnostima donositelji odluka trebaju odgovarajuće i pouzdane alate koji će im pomoći u odlučivanju. Upravo eksperimentalna ekonomija nudi informacije o načinu na koji ljudi razmišljaju i donose odluke. Rezultati ekonomskih eksperimenata, u poslovnom području, služe za donošenje boljih poslovnih odluka. U području javnih politika služe za donošenje boljih mjera poljoprivredne i okolišne politike.

Centar za eksperimentalnu ekonomiju će omogućiti primjenu suvremenih ekonomskih istraživanja korištenjem multidisciplinarnog pristupa, a  bit će integriran u Europski istraživački prostor (ERA), a uz domaće znanstvenike u radu Centra će sudjelovati i znanstvenici iz Italije, Grčke i Švedske uključeni u AgriFoodBoost projekt.

Najvažnije područje djelovanja Centra će biti provedba istraživanja poput senzornih testiranja proizvoda, prihvaćanja novih proizvoda na tržištu ili istraživanja o spremnosti potrošača na plaćanje određene cijene za neki proizvod, istraživanja koja omogućuju povećanje zadovoljstva zaposlenika, odabir mjera poljoprivredne ili okolišne politike koja imaju najveći učinak i sl. Osim toga, u Centru će se organizirati tematski sastanci i panel rasprave. One će omogućiti razmjenu znanja i iskustva između akademske zajednice i gospodarstva.

O AgriFoodBoost projektu

AgriFoodBoost projekt je projekt financiran u sklopu EU programa Obzor 2020 (H2020) – Širenja izvrsnosti i sudjelovanja – Twinning.

Sam projekt je usmjeren na uporabu eksperimentalne ekonomije u području poljoprivrede, hrane i okoliša. Njegovi najvažniji ciljevi su podizanje razine znanstvene izvrsnosti i stvaranje tehnoloških kapaciteta za provođenje eksperimentalnih ekonomskih istraživanja na Agronomskom fakultetu.

Prof. dr. sc. Marija Cerjak sa Zavoda za marketing u poljoprivredi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, voditeljica i idejna začetnica ovog projekta, uočila je manjkavost povezivanja znanosti i gospodarstva, kao i mogućnost poboljšanja znanstveno istraživačke izvrsnosti i tehnoloških kapaciteta u području eksperimentalne ekonomije.

Agronomski fakultet je nositelj i glavni korisnik projekta. Partneri su vrhunski stručnjaci iz eksperimentalne ekonomije s uglednih europskih sveučilišta; University of Bologna (Italija), Agricultural University Athens (Grčka), Swedish University of Agricultural Sciences (Švedska).

Uz uspostavu istraživačkog Centra za eksperimentalnu ekonomiju ključne aktivnosti na projektu su razmjena istraživača među partnerskim institucijama, održavanje tematskih ljetnih škola i radionica i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim konferencijama. Prve radionice kreću u listopadu, odnosno studenom 2021. g. u Zagrebu. Nakon toga će domaći znanstvenici putovati u inozemstvo kako bi stekli dodatna znanja i iskustva.

Provedba projekta AgriFoodBoost, odobrena je na natječaju H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD -2020-5, a započela je 1. listopada 2020. g. AgriFoodBoost će trajati ukupno 3 godine, a projekt je vrijedan 899.315 EUR. Više informacija o AgriFoodBoost projektu, kao i o samom Centru možete pronaći na službenoj web stranici projekta (https://agrifoodboost.agr.hr/). Svi zainteresirani za suradnju u Centru za eksperimentalnu ekonomiju mogu se javiti voditeljici projekta Mariji Cerjak na e-mail: agrifoodboost@agr.hr.

regionalni centar za eksperimentalnu ekonomiju
regionalni centar za eksperimentalnu ekonomiju

Autori: Kristijan Bilić, dipl. ing. agr. i prof. dr. sc. Marija Cerjak

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakIzmjene natječaja za podizanje novih i restrukturiranje višegodišnjih nasada i vinograda
Sljedeći članakOtvoren novi servisno prodajni centar Eko-Terre u Nedelišu
prof. dr. sc. Marija Cerjak
Redoviti profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za marketing u poljoprivredi. Znanstveni interesi: tržište i marketing u agrobiznisu, istraživanje tržišta i ponašanje potrošača. Prof. dr. sc. Marija Cerjak radi na Zavodu za marketing u poljoprivredi Agronomskog fakulteta u Zagrebu od 1998. godine. Doktorirala je 2005. godine, a 2007. godine završava poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu – MBA. Aktivno sudjeluje u nastavi na Agronomskom fakultetu na prediplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, a od 2015. godine je voditelj studija Poslovno upravljanje u agrobiznisu – MBA. U znanstvenom radu dr. sc. Marija Cerjak je usmjerena na područje tržišta i marketinga u agrobiznisu, posebice na istraživanje tržišta i ponašanje potrošača. Do danas je objavila više znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu, te je sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Dobitnica je dvije nagrade koje dodjeljuje Emerald Group Publishing Limited i to nagrade Highly Commended Paper za 2011. godinu u časopisu British Food Journal i nagrade Outstanding Reviewer za 2012. godinu za isti časopis. Prof. dr. sc. Marija Cerjak je sudjelovala u provedbi više domaći i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata te je bila voditelj – koordinator za Hrvatsku šest međunarodnih projekta (EU i projekt financiran od strane USAIDa). Znanstveno se usavršavala na ljetnim školama te u znanstveno-nastavnim institucijama u Austriji, Italiji, Njemačkoj i SAD-u. Potpredsjednica je Hrvatskog agroekonomskog društva i član Europskog udruženja agrarnih ekonomista. Aktivno govori engleski, talijanski i njemački jezik.