Projekt naziva “Utjecaj digitalizacije na položaj žena i mladih u poljoprivredi – AGRODAT” pripremljen je u okviru Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021.-2022., te sufinanciran sredstvima Europske unije iz Mjere 20 “Tehnička pomoć” – Podmjera 20.2 “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom”. Cilj projekta je provesti istraživanje u nekoliko ključnih segmenata, poput  financijske i digitalne pismenosti te razvoj poduzetničkog mindseta s ciljem stvaranja konkurentnog, diversificiranog i održivog poljoprivrednog sektora kroz implementaciju inovacija i digitalizacije u poljoprivredi te poticanje uključivanja mladih i žena u poljoprivredne djelatnosti.

AGRODAT projekt okuplja vodeće stručnjake u segmentu agro digitalizacije, računovodstvenih praksi te poduzetništva s ciljem istraživanja prepreka, ali i detekcije smjernica za umanjenje negativnih utjecaja na ciljne skupine – žene i mlade. Ključni stručnjak projekta u segmentu digitalizacije je prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko s Fakulteta elektrotehnike i računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, koja ima bogato iskustvo sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima iz područja digitalizacije poljoprivrede. Nadalje, stručnjakinja u segmentu razvoja poduzetništva je Kristina Ercegović, poduzetnica s bogatim iskustvom u pružanju edukacija o pokretanju i vođenju poslovanja, spisateljica, poslovna savjetnica i profesorica poduzetništva.

Stručnjakinja za provedbu aktivnosti analize financijske pismenosti je Gordana Rogić, diplomirana ekonomistica s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija i računovodstva te upravljačkim segmentima poslovanja. Također, na projektu sudjeluje stručnjak zadužen za provedbu analize strategije komunikacije s poljoprivrednicima – Ivan Stupnišek, magistar inženjer agronomije i odgovorni urednik u Gospodarskom listu d.d. S ciljem poboljšanja diseminacije projektnih rezultata, u projekt je uključena Tanja Mosler – stručnjakinja u području komunikacije s publikom i grafičkog dizajna.

Brojni izazovi u poljoprivredi

Uzimajući u o obzir brojne izazove s kojima se poljoprivredni sektor danas suočava, od generacijskog jaza, nestašice važnih ulaznih sirovina, značajnih poremećaja cijene hrane/sirovina/energije zbog pandemijskih i geopolitičkih situacija, evidentno je da se poljoprivreda mora prilagoditi novim tržišnim zakonitostima i globalnim izazovima te iznjedriti optimiziranost poslovanja i proizvodnog procesa kroz ulaganja u nova znanja i tehnologije. Ulaganjem u digitalizaciju i inovativne tehnologije u proizvodnim procesima osigurava se održiva, zdrava, sigurna i transparentna proizvodnja hrane, te se smanjuje negativan utjecaj poljoprivrede na okoliš.

S obzirom na prethodno navedeno te statističke podatke, AGRODAT je kao ciljnu skupinu izabrao mlade i žene koji su trenutno marginalizirane skupine u segmentu nositelja poljoprivrednih gospodarstava.

Naime, udio mladih poljoprivrednika, prema definiciji Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. – osoba starijih od 18 i mlađih od 41 godine koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao njegov nositelj, iznosi tek 14 %. Sličan generacijski jaz je prisutan i u drugim zemljama članicama, te će stoga u novom programskom razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) veliki naglasak biti na uključivanje mladih u poljoprivredne djelatnosti čime će se nastojati osigurati budućnost proizvodnje hrane, zaštite okoliša i ruralnih krajolika diljem EU. Nadalje, prema podacima Eurostata iz 2016. godine, 72 % vlasnika poljoprivrednog gospodarstva u EU čine muškarci, dok udio žena vlasnica poljoprivrednih gospodarstava u zemljama EU-a prosječno iznosi 28 %.

S obzirom da Zajednička poljoprivredna politika čini temelj svih strategija za poljoprivredu u EU, tako je i AGRODAT projekt svoje aktivnosti uvelike orijentirao sukladno ključnim ciljevima novog programskog razdoblja, s posebnim naglaskom na poticanje mladih i žena na uključivanje u poljoprivredni sektor te na pokretanje vlastitog poslovanja kroz kvalitetnije razumijevanje financijskog segmenta poslovanja te primjenu digitalnih alata.

Glavne aktivnosti AGRODAT projekta su:

1.Analiza razvoja digitalizacije i primjene digitalnih alata u poljoprivredi

Aktivnost daje pregled stanja razvoja digitalizacije i primjene digitalnih alata u hrvatskoj poljoprivredi te prenosi iskustva i iz drugih EU zemalja. Fokus je prvenstveno na dvama tipovima digitalnih alata: (i.) alati koji se temelje na podacima (engl. data driven agriculture apps) – omogućavaju kontinuirano praćenje stanja usjeva i okolišnih parametara s ciljem poboljšanja prinosa i optimizacije agro-tehničkih mjera, te (ii.) alati za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom (engl. farm management apps) – omogućavaju praćenje administrativno – financijske strukture poslovanja poljoprivrednog gospodarstva (npr. operativni troškovi). Nadalje, analizirano je 7 digitalnih alata/aplikacija koje zbog svog obima i kvalitete mogu poslužiti kao vrlo koristan alat modernim agro menadžerima: Agrivi 360, Arable, Pinova Meteo, CropX, Semios, Conservis te Sirrus/Proagrica.

2.Priprema smjernica za kvalitetnije uključenje mladih i žena u poljoprivrednu strukturu

Cilj ove aktivnosti bio je dobiti jasan uvid u zastupljenost mladih i žena u poljoprivrednom sektoru Hrvatske te na temelju toga pripremiti smjernice za kvalitetnije uključenje ovih ciljnih skupina.  Drugim riječima, aktivnost se fokusira na analizu elemenata ključnih za razvoj agro-poduzetništva.

Savjeti za poticanje poduzetničkog mindseta uključuju i sljedeće segmente:

3. Analiza ključnih elemenata financijske pismenosti u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava

Financijska pismenost može se definirati kao kombinacija znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka.  Važna je u razumijevanju financijskih proizvoda, ali i u donošenju ispravnih financijskih odluka. Kroz interaktivnu radionicu je analizirana financijska pismenost poljoprivrednika, te su determinirani osnovni pojmovi financijske pismenosti koji doprinose boljem razumijevanju poslovnih procesa i uvelike pospješuju donošenje svakodnevnih poslovnih odluka.

Nadalje, kreirane su smjernice za poboljšanje financijske pismenosti poljoprivrednika kroz 3 glavne aktivnosti: (i) poticanje poljoprivrednika na cjeloživotno učenje u segmentu financijske pismenosti, (ii) provedbu kontinuirane interakcije s poljoprivrednicima u cilju detektiranja pojmova i segmenata iz poslovanja kod kojih imaju najvećih poteškoća te (iii) organizaciju serije webinara / farminara koji pokrivaju bitne financijske teme.

Smjernice za poboljšanje financijske pismenosti poljoprivrednika

U sklopu AGRODAT projekta su provedena i 2 upitnika: (i) upitnik o digitalnoj pismenosti i komunikacijskim kanalima koje poljoprivrednici preferiraju (368 ispitanika), te (ii) upitnik o financijskoj pismenosti poljoprivrednika (35 ispitanika).

Prema upitniku o digitalnoj pismenosti, najveći broj ispitanika je starije od 41 godine, ima visoki ili srednji stupanj obrazovanja te se bavi poljoprivredom na raznim razinama profesionalnosti. Nadalje, 57,07 % ispitanika uopće nije upoznata s terminom digitalnih alata u poljoprivredi te ne koriste iste u svom poslovanju. Kao najčešći razlog nekorištenja digitalnih tehnologija i alata u poslovanju naveden je nedostatak edukacije i savjetodavne podrške u korištenju digitalnih alata te su gotovo svi ispitanici iskazali interes za sudjelovanjem u edukativnim radionicama i predavanjima o digitalnim rješenjima i inovacijama u poljoprivredi. Također, više od polovice ispitanika spremno je platiti korištenje određenog digitalnog alata ako isti može dokazano pospješiti i olakšati njihovo poslovanje.

Na kraju, bitno je spomenuti kako će kao krajnji rezultat AGRODAT projekta, biti izrađena BROŠURA (link za preuzimanje brošure: https://docs.google.com/forms/d/1pJLY40pXsgukW-5F9LuukK5W-bKgx-zTbLVHFdAjzzM/edit) s ključnim rezultatima istraživanja te koja će dati pregled relevantnih pojmova vezanih za digitalnu i financijsku pismenost te poticanje poduzetničkog mindseta u poljoprivrednom sektoru.

U sklopu projekta izrađen je i LETAK.

Sve aktivnosti vezane uz projekt AGRODAT završene su s 30.11.2022. godine.

IPS Konzalting

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakISKRA – Investicije pomoću sredstava iz Programa ruralnog razvoja od 2014-2020 za konkurentni razvoj povrćarske proizvodnje obiteljskih gospodarstava u RH
Sljedeći članakOdržan 6. seminar Hrvatsko povrće u Svetom Martinu na Muri
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.