Europska komisija započela je s postupkom revizije trenutno važećih tržišnih standarda za poljoprivredno-prehrambene proizvode za voće, povrće, voćne sokove, džemove, med, perad i jaja, a koji se primjenjuju u svim državama članica Europske unije.

Predložena revizija tržišnih standarda za poljoprivredno-prehrambene proizvode ima za cilj potrošačima olakšati odabir zdravije hrane na temelju pouzdanih informacija te dati doprinos sprječavanju rasipanja hrane.

Zakonodavni okvir

Uredbom (EU) br. 1308/2013 uspostavljena je zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, a obuhvaća: žitarice, rižu, šećer, osušenu krmu, sjeme, hmelj, maslinovo ulje i stolne masline, lan i konoplju, voće i povrće, prerađene proizvode od voća i povrća, banane, vino, živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i slično, rezano cvijeće i ukrasno lišće, duhan,

govedinu i teletinu, mlijeko i mliječne proizvode, svinjetinu, ovčetinu i kozletinu, jaja, meso peradi, etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla, pčelarske proizvode, dudov svilac i druge proizvode.

Ne dovodeći u pitanje bilo koju odredbu koja se primjenjuje na poljoprivredne proizvode, kao i odredbe donesene u veterinarskom, fitosanitarnom ili prehrambenom sektoru kako bi se osiguralo da su proizvodi u skladu s higijenskim i zdravstvenim standardima i kako bi se zaštitilo zdravlje životinja, biljaka i ljudi, utvrđena su pravila za tržišne standarde koja su razdijeljena na obvezujuća pravila i neobvezne rezervirane napomene za poljoprivredne proizvode.

Navedeni tržišni standardi mogu se odnositi na jedan ili više sljedećih sektora i proizvoda, a to su: maslinovo ulje i stolne masline, voće i povrće, prerađeni proizvodi od voća i povrća, banane, živo bilje, jaja, meso peradi, mazive masti namijenjene prehrani ljudi i hmelj.

Kako bi se mogli staviti na tržište Europske unije i prodavati potrošačima, većina poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mora biti usklađena s tržišnim standardima Europske unije ili međunarodnim standardima. Tržišni standardi odnose se na vanjska svojstva proizvoda te na nevidljive značajke koje proizlaze iz određenog proizvodnog procesa, primjerice sadržaj voća u džemovima. Jednako se primjenjuju na proizvode iz Europske unije i na uvezene proizvode.

Prijedlozi Europske komisije za reviziju tržišnih standarda

Navedeni prijedlozi Europske Komisije obuhvaćaju označavanje podrijetla, rasipanje hrane, pakiranje proizvoda, voćne sokove, džemove i marmelade, te jaja.

1) Označavanje podrijetla

Obuhvaća jasnija i obvezna pravila o označivanju podrijetla za med, orašaste plodove i sušeno voće, zrele banane te očišćeno, prerađeno i rezano voće i povrće (primjerice zapakirani listovi salate). Međutim, u slučaju mješavina na oznaci će biti nužno navesti zemlju odnosno zemlje podrijetla kako bi se time povećala transparentnost za potrošače, odnosno promicanje proizvodnje tih proizvoda u Europskoj uniji.

2) Rasipanje hrane

U sklopu predložene revizije tržišnih standarda nastoji se riješiti pitanja rasipanja hrane i ambalažnog otpada. Stoga se tržišni standardi ne bi primjenjivali na tzv. „ružno” voće i povrće (odnosno voće i povrće na kojem su vidljive vanjske nepravilnosti, ali je i dalje prikladno za lokalnu/izravnu potrošnju) namijenjeno lokalnoj i izravnoj prodaji potrošačima.

Na navedeni način bi se povećala njihova vrijednost u “svježem” stanju, što bi koristilo proizvođačima u kratkim lancima opskrbe, a potrošači bi imali više prilika za kupnju svježeg voća i povrća po povoljnijim cijenama. Naime, određeni proizvodi pogođeni prirodnim katastrofama ili drugim izvanrednim okolnostima mogli bi se prodavati ako su sigurni za potrošnju.

3) Pakiranje

Podrazumijeva da se proizvodi koji se doniraju mogu biti izuzeti od glavnih zahtjeva za označavanje. Naime, na navedeni način će se smanjiti birokracija i potreba za označivanjem, što će gospodarskim subjektima olakšati sudjelovanje u donacijama. 

4) Voćni sokovi

Podrazumijeva da će se za voćne sokove moći upotrebljavati oznaka „bez dodanog šećera” kako bi se objasnilo da za razliku od voćnih nektara, voćni sokovi po definiciji ne smiju sadržavati dodane šećere, s čime većina potrošača nije upoznata.

Osim toga, kako bi se zadovoljila rastuća potražnja potrošača za proizvodima s nižim sadržajem šećera, za reformulirani voćni sok moći će se upotrebljavati oznaka „voćni sok sa smanjenim sadržajem šećera”. Nadalje, radi dodatnog pojednostavnjenja i prilagodbe preferencijama potrošača, izraz „kokosova voda” moći će se upotrebljavati uz izraz „sok od kokosova oraha”.

4) Džemovi i marmelade

Sadržaj voća u džemovima povećat će se s 350 g na najmanje 450 g (odnosno 550 g za ekstra džemove) po kilogramu gotovog proizvoda. Zahvaljujući općem povećanju sadržaja voća potrošači će dobiti proizvod s manje slobodnih šećera i više voća nego što je to trenutačno slučaj.

Upotreba izraza „marmelada”, koji se dosad mogao koristiti samo za džemove od agruma, odobrila bi se za sve džemove kako bi se naziv proizvoda mogao prilagoditi najčešćim lokalnim nazivima.

5) Jaja

Solarne ploče odsad bi se mogle upotrebljavati u vanjskim prostorima objekata koji se koriste u sustavima proizvodnje jaja iz slobodnog uzgoja, pa će se tako potaknuti veća opskrba energijom iz obnovljivih izvora. Usto bi se označavanje jaja provodilo izravno na poljoprivrednom gospodarstvu, što znači bolju sljedivost.

U bliskoj budućnosti donijet će se novi tržišni standardi za vino od jabuke i vino od kruške te označavanje podrijetla mahunarki, jer navedeni proizvodi trenutačno nisu obuhvaćeni tržišnim standardima iz Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta.

Zaključno

Tržišni standardi Europske unije osmišljeni su kako bi se osigurala kontinuirano visoka kvaliteta proizvoda, zaštita potrošača i usklađenost standarda na tržištu Europske unije, s tim da oni olakšavaju trgovinu s trećim zemljama jer su usklađeni s postojećim međunarodnim standardima još od pedesetih godina prošlog stoljeća. Proteklih deset godina tržišta poljoprivrednih proizvoda znatno su se razvila zahvaljujući inovacijama, ali i novim društvenim pitanjima i promjenama u potražnji potrošača.

U skladu sa strategijom „Od polja do stola” i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovim prijedlozima osigurava se da tržišni standardi doprinose promicanju i uvođenju održivih proizvoda te istodobno odgovaraju na nove potrebe potrošača i gospodarskih subjekata.

Prethodni članakBundeva – korisna i atraktivna
Sljedeći članakCijene hrane ostat će još neko vrijeme na visokoj razini
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.