Zanima me nešto više o organsko-mineralnim gnojivima i kako se dobivaju.

ODGOVOR

Organsko-mineralna gnojiva dobivena su miješanjem jednog ili više organskih gnojiva s mineralnim gnojivima. Čista mineralna gnojiva sadrže vrlo visoke mineralne oblike koji su lako probavljivi biljkama. Njihov efekt se može vidjeti vrlo brzo nakon aplikacije. Međutim, korištenje samo mineralnih gnojiva s vremenom dovodi do iscrpljivanja tla. Dovodi do smanjenja humusa, zbijanja tla pa tako oranični sloj postaje nepovoljan za uzgoj biljaka. Kombiniranje životinjskog gnojiva i onog mineralnog za proizvodnju organo-mineralnih gnojiva relativno je novi koncept u gnojidbi biljaka. Smanjivanjem stočarske proizvodnje i sve većom eksploatacijom poljoprivrednih površina, tla smo doveli do oskudice organskog materijala i slabe mikrobiološke aktivnosti.

Istraživanja su pokazala da organsko-mineralna gnojiva poboljšavaju rast biljaka u većoj mjeri nego kad se organsko gnojivo ili mineralno gnojivo koristi zasebno. Danas se veliki naglasak stavlja na povećanje organske tvari u tlu. Analize tla pokazuju da su nam tla sve više siromašna humusom. Mikrobiološka aktivnost je niska, pH tla postaje nepovoljan za uzgoj biljaka, humusne kiseline tla su vrlo niske. Jedan od najboljih načina poboljšanja plodnosti tla je održavanje njegove organske tvari. To je moguće jedino korištenjem organskih izvora gnojiva.

Istraživanja su pokazala da se organska gnojiva manje ispiru u podzemne vode nego mineralna gnojiva. Povoljan utjecaj organsko mineralnih gnojiva na ukupnu strukturu tla rezultira plodnijim tlo. Smanjuje potrebe za aplikacijom mineralnih gnojiva do čak 50 %. Kod odabira organo-mineralnog gnojiva važno je obratiti pozornost na sadržaj klora. Preporuka je aplicirati gnojivo koje ima nizak sadržaj klora, a dozvoljeno je za korištenje u ekološkoj poljoprivredi. Udjeli hraniva su raznoliki pa se tako mogu pronaći formulacije poput 3-6-14 s dodatkom željeza, ili 4-8-10. Ove formulacije osiguravaju laku apsorpciju dušika, fosfora, sumpora i ostalih elemenata od strane biljaka i povećava plodnost tla.