Koliko je važan magnezij u ishrani bilja? Žuti li lišće zbog njegovog nedostatka?

ODGOVOR

Magnezij je dvovalentni ion koji izravno utječe na plodonošenje. Koliko će magnezija biljka usvojiti, ovisi i jako je ograničeno količinom ostalih kationa u tlu kao što su K+, NH4+, Ca2+ i Mn2+. Biljke magnezij usvajaju na principu difuzije i mass flow – slobodnim tokom vode. Mass flow usvajanje karakteristično je za žitarice, dok repa uglavnom magnezij usvaja difuzijom. Magnezij je sastavni dio molekule klorofila te izravno utječe na intenzitet fotosinteze i stvaranje škroba. Dostupnost magnezija ovisi o matičnom supstratu iz kojeg je tlo nastalo, mikrobiološkoj aktivnosti tla, ispiranju iz zone korijena i iznošenjem prinosom. Kalcifikacija (gnojidba kalcijem) povećava ispiranje Mg u tlu jer dolazi do zamjene Ca s Mg na adsorpcijskom kompleksu. Opći simptomi deficita magnezija u mlađim stadijima razvoja očituje se u pojavi međužilne kloroze s klorotičnim područjima koja su međusobno razdvojena zelenim staničjem što čini efekt kugličaste prugavosti. Simptomi su prvo vidljivi na donjim starijim listovima. Kod jačeg nedostatka magnezija pojavljuje se puno nekrotičnog (mrtvog) tkiva koje značajno smanjuje intenzitet fotosinteze.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje