Vlasnik sam poljoprivredne parcele koja je u mojem vlasništvu više od 70 godina. Poslije rata kupio sam još dvije parcele zbog okrupljivanja zemljišta, a do koje se dolazi preko parcele (livade) koja je nekoliko puta mijenjala vlasnike, a novi vlasnik mi ne dopušta prelazak preko parcele pa time nemam niti pristupa do svojeg zemljišta. Što mogu učiniti?

Vlasnici nekretnina za dolazak na svoju nekretninu mogu koristiti pravo na služnost prolaza ili nužni prolaz preko susjedne nekretnine drugog vlasnika. Služnost i nužni prolaz se osnivaju u situaciji kad ne postoji drugi način prilaza na nekretninu. Služnost prolaza je pravo vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), a vlasnik poslužne nekretnine to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje na svojoj nekretnini koje bi inače imao pravo činiti. Način na koji će se nositelj prava služnosti služiti poslužnom stvari određuje se prilikom osnivanja služnosti. Služnost se može osnivati pravnim poslom na način da stranke određuju svojom voljom ili u sporazumu opseg i druga prava i obveze u vezi sa stjecateljem i ostvarivanjem prava. Služnost se može osnovati i na temelju odluke suda. Bitno je znati da svaka služnost treba imati razumnu svrhu. Prilikom korištenja susjedne nekretnine za prolaz trebate postupati obzirno tako da što manje opterećujete tu nekretninu, a susjed ne smije činiti ništa što bi onemogućilo ili bitno otežalo izvršavanje služnosti. Nužni prolaz je služnost puta koju osniva sud na zahtjev vlasnika nekretnine do koje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom. Na nužni se prolaz primjenjuju pravila koja vrijede za služnosti puta. Pravo služnosti na nekretnini osniva se uknjižbom toga prava u zemljišnoj knjizi kao tereta na poslužnoj nekretnini, osim ako zakon omogućuje da se služnost osnuje drukčije. Ako vam susjed osporava pristup do nekretnine, možete kod nadležnog suda pokrenuti postupak za osnivanje potrebne služnosti. Tijekom postupka sud će utvrditi postoje li zakonske pretpostavke za osnivanje služnosti i o tome donijeti odluku, po potrebi sud može saslušati svjedoke u svrhu dokazivanja jeste li predmetnu nekretninu i do sada koristili u svrhu prolaza.

Prethodni članakPoticaji za poljoprivrednike i pravni status
Sljedeći članakKome se javiti nakon ozljede na radu?
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.