Je li moguća kombinacija IAKS mjera 10.1.11. očuvanje živica, 10.1.16. mehaničko uništavanje korova, 11.1. prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse? U tablici prema Pravilniku po nama je moguće, no u Agenciji nam ne dozvoljavaju upis svih mjera.

ODGOVOR

Sukladno članku 59. stavku (5) Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (NN 23/2021., NN 52/2021.) propisano je: 5) Na istoj površini moguće je kombinirati M10 i M11 u skladu s Tablicom 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Iznosi potpore za moguće kombinacije M10 i M11 nalaze se u Tablici 12.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Pravilnik možete pronaći na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_23_517.html

Moguća je kombinacija mjere 11 (ekološki uzgoj) sa samo jednom (1) kombinacijom iz mjere 10 (u ovom slučaju dozvoljene su obje koje ste naveli, ali se morate odlučiti za jednu koju ćete kombinirati s M11). Višegodišnji nasadi – ostalo (M 10.1.11 + M11.1) 0,36 €/m živice + 868,18 €/ha. Višegodišnji nasadi – ostalo (M10.1.16 + M11.1) 373,33 €/ha + 868,18 €/ha.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje