Od 2013. g. bila sam zaposlena na OPG-u, no od kraja 2022. g. sam na očuvanju trudnoće. U međuvremenu me otac ispisao iz OPG i otvorio novi tako da sam ja sad ostala nezaposlena. Smije li otac to napraviti?

ODGOVOR

Upis u Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obavlja se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. U skladu sa Zakonom o OPG-u, nositelj OPG-a je izabrani član OPG-a koji je nositelj prava i obveza OPG-a, a u svojstvu odgovorne osobe predstavlja i upravlja OPG-om. Prestanak OPG-a propisan je člankom 43. Zakona o OPG-u. OPG prestaje odjavom ili po sili zakona. Odjavu u Upisniku OPG-ova nositelj OPG-a obavlja podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu u mjesno nadležnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prestanak OPG-a rješenjem utvrđuje Agencija za plaćanja i po izvršnosti rješenja briše OPG iz Upisnika OPG-ova. Dodatno napominjemo da članak 28. stavak 1. propisuje da član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva što znači da joj je prebivalište istovjetno sjedištu OPG-a. Izuzetak je u slučaju zajedničkog OPG-a iz članka 22. Zakona o OPG-u. Vezano za konkretni slučaj predlažemo da se obratite mjesno nadležnoj Agenciji za plaćanja za detaljnije informacije. Bilo bi dobro da se što prije prijavite na Zavod za zapošljavanje.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje