Obzirom da ove godine idem u mirovinu, zanima me imam li pravo i dalje dobivati poticaje u poljoprivredi ili to prestaje s odlaskom u mirovinu? Imam OPG i prijavljene livade.

Korisnik državne potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi proizvodnjom i/ili preradom i/ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda i/ili svaka pravna ili fizička osoba definirana za pojedine kategorije potpora koja prima državnu potporu bez obzira na njezin oblik i namjenu. Nositelj ili član obiteljskog  poljoprivrednog  gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koji je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili  korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, postaje obveznik mirovinskog osiguranja i mirovina mu se umanjuje. Ako je nositelj ili član OPG-a zaposlena osoba ili korisnik starosne mirovine, nije obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja jer je osiguran po osnovi zaposlenja ili starosne mirovine. Ostvarivanje prava na potporu ovisi o uvjetima propisnim za određenu mjeru poljoprivredne politike te izvor iz kojeg se ta mjera financira. Mjere poljoprivredne politike financiraju se iz fondova Europske unije namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju, državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili donacija i drugih izvora u skladu s važećim propisima. Mjere poljoprivredne politike su mjere ruralnog razvoja, mjere izravne potpore, mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  zadužena je za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU te isplaćivanje potpora. Zahtjeve za izravna plaćanja poljoprivrednici podnose svake godine unutar rokova koji su propisani Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a to je obično u periodu od 1. ožujka do 15. svibnja. Ulaskom u Europsku uniju uvedeno je jedinstveno plaćanje po gospodarstvu. Tražiti informacije i postavljati pitanja možete putem mrežnih stranica www.apprrr.hr i adrese elektroničke pošte info@apprrr.hr. Na mrežnoj stranici Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, www.ruralnirazvoj.hr, otvorena je aplikacija ,,Pitanja i odgovori“ na kojoj elektronskim putem možete postavljati pitanja koja se tiču aktivnih natječaja. Na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, pri Ministarstvu poljoprivrede (www.savjetodavna.hr, adresa elektroničke pošte upiti-strucna-podrska@mps.hr), također možete dobiti informacije i odgovore na pitanja vezana za poljoprivrednu proizvodnju te aktualne natječaje i natječaje u pripremi.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakEkonomske prednosti i nedostaci višegodišnjih nasada
Sljedeći članakSmije li susjed prenamijeniti parcelu?
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.