Obzirom da ove godine idem u mirovinu, zanima me imam li pravo i dalje dobivati poticaje u poljoprivredi ili to prestaje s odlaskom u mirovinu? Imam OPG i prijavljene livade.

Korisnik državne potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi proizvodnjom i/ili preradom i/ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda i/ili svaka pravna ili fizička osoba definirana za pojedine kategorije potpora koja prima državnu potporu bez obzira na njezin oblik i namjenu. Nositelj ili član obiteljskog  poljoprivrednog  gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koji je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili  korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, postaje obveznik mirovinskog osiguranja i mirovina mu se umanjuje. Ako je nositelj ili član OPG-a zaposlena osoba ili korisnik starosne mirovine, nije obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja jer je osiguran po osnovi zaposlenja ili starosne mirovine. Ostvarivanje prava na potporu ovisi o uvjetima propisnim za određenu mjeru poljoprivredne politike te izvor iz kojeg se ta mjera financira. Mjere poljoprivredne politike financiraju se iz fondova Europske unije namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju, državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili donacija i drugih izvora u skladu s važećim propisima. Mjere poljoprivredne politike su mjere ruralnog razvoja, mjere izravne potpore, mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  zadužena je za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU te isplaćivanje potpora. Zahtjeve za izravna plaćanja poljoprivrednici podnose svake godine unutar rokova koji su propisani Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a to je obično u periodu od 1. ožujka do 15. svibnja. Ulaskom u Europsku uniju uvedeno je jedinstveno plaćanje po gospodarstvu. Tražiti informacije i postavljati pitanja možete putem mrežnih stranica www.apprrr.hr i adrese elektroničke pošte info@apprrr.hr. Na mrežnoj stranici Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, www.ruralnirazvoj.hr, otvorena je aplikacija ,,Pitanja i odgovori“ na kojoj elektronskim putem možete postavljati pitanja koja se tiču aktivnih natječaja. Na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, pri Ministarstvu poljoprivrede (www.savjetodavna.hr, adresa elektroničke pošte upiti-strucna-podrska@mps.hr), također možete dobiti informacije i odgovore na pitanja vezana za poljoprivrednu proizvodnju te aktualne natječaje i natječaje u pripremi.

Postavi pitanje autoru klikom ovdje
Prethodni članakEkonomske prednosti i nedostaci višegodišnjih nasada
Sljedeći članakPravni savjeti pitanje br. 663
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.