U postupku sam prodaje poljoprivrednog imanja s 2,5 ha ekološkog nasada bobičastog voća. Kupac imanja već ima svoj OPG i nakon kupnje imanja, pripojio bi moje površine i nasade u svoj OPG. Također, nastavio bi sa proizvodnjom i poticajima, a ja bih nakon preuzimanja zatvorio svoj OPG. Koji je postupak i koji formulari i dokumenti trebaju kako bi izveli cijeli postupak?

ODGOVOR

Upis poljoprivrednika u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik OPG-a provodi se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) i Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.). Člankom 11. stavkom 1. Zakona propisano je da je uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi i to, prije svega, zemljišta i/ili posjedovanje stoke.

OPG je dužan u Upisnik OPG-ova upisati vlastite ili unajmljene proizvodne resurse kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s člankom 7. Zakona o OPG-u u upravnom postupku rješava o upisu, odjavi i promjeni podataka u Upisniku OPG-ova. Člankom 18. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se prijenos OPG-a u cijelosti na drugu fizičku ili pravnu osobu može obaviti na temelju pravnog posla ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela te je moguće zadržavanje MIBPG-a.

Prijenos OPG-a u cijelosti na drugu fizičku osobu koja nije član OPG-a sa svim pravima, obvezama i imovinom (imovina, prava i obveza iz ugovora koje zaključuje OPG, prijenos eventualnih ugovora o radu i dr.) može se obaviti na temelju zaključenog ugovora o prijenosu imovinske cjeline. Potrebno je mjesno nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Upisniku OPG-ova, uz prilaganje spomenutog ugovora, u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Predlažemo da se unaprijed telefonski najavite službenicima Agencije za plaćanja koji će vam dati detaljnije informacije o proceduri podnošenja zahtjeva za prijenos OPG-a. U konkretnom slučaju naročito je važno utvrditi obveze i prava u dijelu koji se odnosi na činjenicu da se radi o ekološkoj proizvodnji. Kontakti svih podružnica Agencije za plaćanja dostupni su putem sljedeće mrežne poveznice: https://www.apprrr.hr/kontakt/

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje