Jesu li i d.o.o. u obvezi pohađanja tečaja uzimanja uzoraka tla za analizu ili to moraju samo OPG-ovi?

ODGOVOR

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Zakona o izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 115/18), Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 47/19) u  cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta obveza je svih fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta koje je evidentirano u ARKOD sustav. Analize tla potrebno je provesti na poljoprivrednom zemljištu (ARKOD parceli) koje je veće ili jednako 1 ha, a koristi se kao oranica, livada, pašnjak, kraški pašnjak, vinograd, voćnjak, kulture kratkih ophodnji ili mješoviti višegodišnji nasad. Uzorke tla uzimaju ovlašteni laboratoriji i druge pravne osobe te korisnici (posjednici) poljoprivrednog zemljišta koji su obvezni završiti izobrazbu za uzorkovanje tla. Analizu tla potrebno je napraviti prilikom stupanja u posjed i periodički svake četiri godine. Slijedom navedenog ako će vam uzorkovanje obaviti ovlašteni laboratorij ili druga pravna osoba koja za to ima ovlaštenje, tada ne treba završiti izobrazbu, dok u slučaju da se uzorkovanje obavlja samostalno, potrebno je završiti izobrazbu. Izobrazba je besplatna za korisnike edukacije i održava se na čitavom području Republike Hrvatske. Tečajevi se najavljuju na mrežnoj stranici www.savjetodavna.hr

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje