Planiramo se početi baviti uzgojem medicinske konoplje. Planiramo prodavati i izvoziti cvijet konoplje u medicinske svrhe, ekstrahirati i prodavati ulja s THC-om manjim od 0,2%. Zanimaju nas bitne zakonske odredbe.

ODGOVOR

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 39/19.) uveden je pojam industrijske konoplje. To podrazumijeva podvrstu konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim. Njene sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga. Odredbama ovoga Zakona je reguliran uzgoj industrijske konoplje. Proizvedene biljke se mogu koristiti u industrijske svrhe: u automobilskoj, građevinskoj, kozmetičkoj; tekstilnoj industriji, industriji obuće, industriji papira, industriji plina i dr.

Stupanjem na snagu Zakona, prestale su važiti odredbe članka 1. podstavaka 1. i 2. te članaka 2. do 7. Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu („Narodne novine“, broj 18/12. i 57/16.) te je ukinut sustav izdavanja dozvola za uzgoj industrijske konoplje. Umjesto toga, uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati u Evidenciju. Dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka promjene dostaviti Ministarstvu poljoprivrede promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji.

Također, Zakonom je propisana kazna za pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju, a nisu prethodno upisane u Evidenciju. Također i za pravne i fizičke osobe koje nisu dostavile promjene svih činjenica i podataka koje se vode u Evidenciji u propisanom roku. Kazne iznose 20.000 do 50.000 kuna za pravnu osobu i od 1.000 do 10.000 kuna za fizičku osobu. Obrazac upisa u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje podnosi se u godini u kojoj se proizvodi industrijska konoplja.

Potrebno ga je pravilno i potpuno ispuniti traženim podacima te podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obrazac možete pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede: https://poljoprivreda.gov.hr/duhan-i-konoplja/198. Uzgoj industrijske konoplje u medicinske svrhe nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Za odobrenje takvog uzgoja morate se obratiti Ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje