Je li potrebno voditi Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za proizvode koji ne idu u prodaju, tj. ostaju za vlastite potrebe?

ODGOVOR

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18. i 32/19.) u članku 27. stavku 4. propisuje da je nositelj OPG-a obvezan voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.) kao provedbeni propis Zakona o OPG-u u članku 14. detaljnije propisuje način vođenja Evidencije te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja.

Nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini prema uputama za vođenje evidencija koje objavljuje Agencija za plaćanja. U konkretnom slučaju, ako vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode niste prodavali tijekom protekle godine, u dijelu Evidencije u kojoj se traži podatak o prodaji, navedite 0 za količinu prodanog proizvoda.  

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje