Prvi put pravim barrique. Crno vino sam u travnju nalio u hrastovu bačvu. Redovno nadolijevam vino. Posljednjih nekoliko tjedana na površini vina, koja se vidi kad se izvadi čep, pojavile su se bijele mrlje, nakupine. Susjedi kažu da se pojavio cvijet. Zanima me o čemu se radi, je li pojava štetna za vino i treba li vino tretirati i čime?

ODGOVOR

Vaš slučaj nije rijedak. Za točnu dijagnostiku, bilo bi potrebno napraviti kemijsku i senzornu analizu vina, što vam preporučujem sada, ali i prije stavljanja vina u bačvu svaki sljedeći put. Jedino na taj način mogu se spriječiti i liječiti bolesti i mane vina. Iako nemamo podatke o osnovnim fizikalno-kemijskim parametrima vina, podataka o bačvi i uvjetima čuvanja, pretpostavljam da neki od tih čimbenika u vašem slučaju nisu optimalni.

Problem mikrobiološke nestabilnosti vina (poput vinskog cvijeta) može biti uzrokovana preniskom alkoholnom jakosti vina za barrique, nedostatkom kiselina, odnosno visokom pH vrijednošću. Kontrola SO2 bi također trebala biti redovna kako bi se spriječilo djelovanje nepoželjnih kvasaca ili bakterija. Drvene bačve se koriste za dozrijevanje vina zbog mikrooksigenacije, odnosno pozitivnog utjecaja kisika koji istovremeno, zbog lošeg sastava vina može biti i poguban za njegovu kakvoću. Preporuka je stoga, što prije analizirati vino i primijeniti enološke postupke i preparate obzirom na dobivene rezultate.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje