Porastom noćnih, ali i dnevnih temperatura javljaju se uvjeti pogodni za uzgoj povrća koje nema prevelike zahtjeve za toplinom. Uzgoj je moguć vrlo rano u proljeće, zapravo već krajem zime. Zagrijavanjem površinskog sloja tla, uz minimalne intervencije proizvođača, započinje uzgoj povrća na otvorenom. Treba uzeti u obzir da je proizvodnja na polju zapravo tvornica na otvorenom, stoga moramo iskoristiti svo naše znanje i sposobnosti kako bi osigurali što bolje uvjete za početni rast, ali i za razvoj tijekom cijele vegetacije.

Budući da je tlo glavni medij naše proizvodnje, potrebno je, osobito još u ovom relativno hladnom dijelu godine, osigurati prozračno, propusno i rahlo tlo bogato humusom i hranjivim tvarima.

Treba osposobiti tlo za kvalitetan uzgoj

Većina intenzivno korištenih tala jako su siromašna te je dobrom poljoprivrednom praksom potrebno ponovo osposobiti tlo za kvalitetan uzgoj povrtnih kultura. Prije svega, to se odnosi na provođenje redovite kemijske analize tla jer je dugogodišnjom primjenom neprimjerenih količina mineralnog gnojiva znatno narušena kako kemijska, tako i biološka ravnoteža u tlu. Slijedom navedenog, dolazi do značajnog poremećaja pH tla pri čemu je većina tala znatno kisela te dolazi do blokade makroelemenata kao što je fosfor.

Poznato je da je uloga fosfora krucijalna, ne samo u početku rasta jer je neophodan za formiranje korijena već i tijekom cijele vegetacije. U nekvalitetnom tlu, više od 70 % gnojiva koje smo dodali biljci nije usvojivo već se veže na čestice tla u obliku koji biljka ne može usvojiti i zapravo nam biljka ostaje gladna. Samim time postaje osjetljiva na bolesti, štetnike i nepovoljne vremenske prilike što u konačnici dovodi do niskog prinosa lošije kvalitete. Na temelju navedenog, trebamo osigurati dovoljne količine hraniva putem organskog i mineralnog gnojiva čije se upotrebljene količine temelje isključivo na kvalitetno provedenoj kemijskoj analizi tla. To je prvi od mnogih koraka kvalitetne i sigurne povrćarske proizvodnje.

Odgovarajuća zaštita od bolesti i korova

Da bi djelomično osigurali uzgoj povrća na otvorenom u ovom dijelu godine, osim osiguravanja kvalitetnog tla za uzgoj kultura kao što su salata i kupusnjače koje se uzgajaju iz presadnica, moguće je sadnju obaviti na podignutim gredicama koje se dodatno pokriju crnom mulch folijom te na taj način postižemo brže i bolje zagrijavanje površinskog sloja tla, a ujedno sprječavamo rast korova.

Nakon presađivanja na otvoreno, važno je provesti adekvatnu zaštitu od bolesti, ali i ojačati samu biljku kako bi bila što otpornija. Preporuka nakon presađivanja presadnica je da se zaliju kombinacijom preparata RHYZO (1 kg/ha) i BOMBARDIER (5 l/ha).

RHYZO je biostimulator na bazi aminokiselina i lako pristupačnog fosfora koji potiče rast i daljnji razvoj korijena, dok je BOMBARDIER poznati preparat na bazi aminokiselina te huminske i fulvinske kiseline koji potiče prirodni odgovor biljke na stres čime ona postaje otpornija i kvalitetnije podnosi čitav period rasta i razvoja te pozitivno djeluje i na mikrobiološku aktivnost tla. Osim putem navodnjavanja, odnosno zalijevanja, preparat BOMBARDIER može se primjeniti i folijarno tijekom cijele vegetacije u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja u dozi od 2 – 3 l/ha.

Tretman provoditi preventivno

Također, potrebno je osigurati i adekvatnu zaštitu od bolesti, stoga je preporuka u ranim fazama primijeniti fungicid CUPRABLAU Z 35 WG čija doza ovisi o kulturi u kojoj se primjenjuje, ali za navedene kulture, salatu i kupusnjače, kreće se u rasponu od 0,66 – 1,5 kg/ha.

Porastom temperatura, biljke kreću s aktivnim vegetativnim rastom, uvjeti za razvoj uzročnika bolesti su sve povoljnjiji te se preporuča primijeniti ARMETIL 25.

Fungicid ARMETIL 25 sadrži aktivnu tvari metalaksil koji je pravi sistemik te se kreće u biljci i pruža kvalitetnu i potpunu zaštitu. Ukoliko se primjenjuje samo ARMETIL 25, utoliko je doza primjene 0,8 kg/ha.

Međutim, preporuka je primjene, kod salate, sredstvo ARMETIL 25 primijeniti u kombinaciji s kontaktnim fungicidom POLYRAM DF u dozi 1,2 kg/ha. Ukoliko se primjenjuje u kombinaciji s fungicidom POLYRAM DF, utoliko je doza primjene ARMETILA 25 0,4 kg/ha. Primjenom kombinacije dvaju navedenih fungicida na različitim mehanizmima djelovanja, postiže se potpuna zaštita protiv plamenjače. Također, za suzbijanje plamenjače na salati i kupusnjačama može se primjeniti i fungicid ORVEGO, aktivne tvari dimetomorf i ametoktradin u dozi 0,8 l/ha.

Tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja pa sve do berbe, potreban je konstantan monitoring kako biljaka, tako i uvjeta za razvoj bolesti i štetnika. Da bi se provela kvalitetna i adekvatna zaštita od uzročnika bolesti, tretman je potrebno provoditi uvijek i isključivo preventivno prije nego je nastupila infekcija, a svakako prije pojave simptoma.

Spriječiti štetu od kupusove muhe

Da bi se olakšalo praćenje pojave štetnika koji se za razliku od uzročnika bolesti suzbijaju tek kada se pojave, preporuka je postavljanje žutih ploča koje nam omogućuju da na temelju ulova jedinki odredimo brojnost populacije pojedinog štetnika te paralelno s praćenjem temperatura zraka odredimo idealne termine za njihovo suzbijanje.

U ovom slučaju se to prije svega odnosi na kupusovu muhu koja je jedan od značajnijih štetnika kupusnjača i može dovesti do uništenja cijelog nasada.

Štetu čine ličinke koje se naseljavaju u korijenu biljke uslijed čega dolazi do propadanja cijele biljke. Ako je napadnuta mlada biljka ona u potpunosti propada, a ako je napadnuta kasnije u vegetaciji ne formira glavu ili ona ostaje mekana i kao takva nije pogodna za konzumaciju.

Gusjenice kupusnog bijelca

Za suzbijanje navedenog štetnika preporuka je prije sadnje potapanje presadnica u otopinu insekticida na osnovi djelatne tvari spinosad. Tijekom vegetacije, naravno uz praćenje pojave štetnika, za suzbijanje kupusovog moljca, gusjenice kupusnog bijelca, sovica potrebno je primijeniti insekticid ROTOR SUPER na osnovi aktivne tvari deltametrin u dozi 0,3 – 0,5 l/ha ili insekticid ALVERDE aktivne tvari metaflumizon u dozi 1 l/ha.

Bitno je tijekom cijele vegetacije održavati zdravlje biljke na određenoj razini kako bi biljka bila i sama sposobna u određenoj mjeri oduprijeti se uzročnicima bolesti i štetnicima. Osim održavanja zdravlja biljke, važno je i održavanje zdravog tla s pH vrijednostima idealnim za biljku, u rasponu od 6 – 7 jer na taj način biljka ima dostupna sva hraniva za rast i razvoj te stvaramo preduvjete kojima sprječavamo razvoj još jedne značajne bolesti kupusa – kupusne kile. Kupusna kila uzrokuje hipertrofiju tkiva korijena te on gubi svoju funkciju i dolazi do propadanja biljke. Jedna od mjera sprečavanja bolesti je i poštivanje plodoreda od minimalno tri godine.

Kupusna kila

Uslijed svega navedenog, za uzgoj povrća u ovom ranoproljetnom razdoblju potrebno je osigurati uvjete kako bi se dodatno spriječio utjecaj niskih temperatura, pokrivanjem nasada agrotekstilom, uz provođenje potrebnih agrotehničkih mjera za postizanje kvalitetnog i dostatnog prinosa.Sve upute navedene u članku su savjetodavnog karaktera, a prije korištenja sredstva treba obavezno pročitati upute za uporabu.

Kontakt:     

Agronomi na terenu;

Nikolina Hasanović, mag. ing. agr., mob. 099 256 2102

Suzana Hajvaz, dipl. ing. agr. , mob. 098 208 207

                                                           Besplatni telefon: 0800 467 467