Gospodarskim razvitkom došlo je do „gašenja“ mnogih izvora dohotka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Ipak, danas je sve više prisutna ideja da su sačuvana tradicija, postojeće znanje i „višak“ radne snage uz sve veću dostupnost povoljnih novčanih sredstava kao i drugih vidova potpore, dostatni za ostvarenje dodatnog dohotka. Ovdje su prikazani samo neki od mnoštva proizvoda i usluga koji su prilika za manji ili veći dio obiteljskih gospodarstva, a za svaku odabranu ideju treba marljivosti, strpljenja i malo sreće.

Promjene u ruralnom prostoru Hrvatske

Ruralni prostor doživljava promjene tijekom dužeg razdoblja. Mnoštvo promjena spadaju u one za koje možemo sa sigurnošću reći da su „promjene na bolje“, neke promjene možemo svrstati u „promjene na lošije“, a za treću skupinu kažemo da su „uobičajena promjena kao posljedica suvremenog ekonomskog razvitka“. Najveća promjena je vidljiva kod životnog prostora kojega dijelimo na urbani i ruralni ili nepotpuno točno, ali uvriježeno na gradski i seoski.

Hrvatski ruralni prostor od devedesetih godina prošlog stoljeća bio je i jest pod utjecajem dvaju procesa i to jednog neprirodnog, tj. ratnog stradanja te drugog, povijesno nigdje neizbježnog – utjecaja ekonomskog razvoja. I jedan i drugi, jedan više i jače u kraćem vremenu, drugi postupnije i manje uočljivo, ali istodobno s lošim učincima u dužem razdoblju, doveli su do značajnih promjena u ruralnom prostoru Hrvatske. Mnoštvo je lošega iz svega proizašlo te se nalazimo na raskrižju dvaju puteva: jednog na kojem možemo stajati, gledati iza sebe i čekati da i nas neki (ne)očekivani val ponese ili drugi, kojim ne želimo krenuti nego pokušati nešto učiniti za prostor naših predaka, nas samih ali i naših potomaka. I tu polazimo od primisli da „svako zlo ponekada ima i nešto dobro ili da svaka neprilika postaje i drugima prilika“. Mnoštvo je uradaka o promjenama u ruralnom prostoru koje možemo skupiti u nekoliko tematskih skupina. I, na kraju, u svakom pogledu, i javna i polujavna vlast odluči pomoći tom posrnulom dijelu države te se danas nude sredstva i mogućnosti. Ali, nerijetko se zakasni jer veliki problem je da nema niti onih koji bi osmislili potrebno sredinama, a još manje je onih koji bi to koristili. Prostor oplemenjuju i čuvaju ljudi u zajednicama, ekonomskim i društvenim, od kojih su se kao najefikasnije pokazala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Povećava se broj gospodarstava koja proizvode samo za naturalne potrebe, jedni zbog godina, a drugi zbog nekonkurentnosti, a mala pozornost se posvećuje proizvodima i uslugama koji su nekada postojali ili zamiru. Njihovom aktivacijom bi se proizvodi i usluge očuvali od zaborava, potakao interes kupaca za ruralni prostor i povećao dohodak pučanstva seoskih/lokalnih zajednica.

""

Kako do zarade?

Pretpostavke za proizvodnju i trženje

Poljoprivredna proizvodnja i prerađevine s malih gospodarstava

Proizvodi i dohodak s gospodarstva kao dopunska djelatnost

Maslinovo ulje

Med i ostali pčelinji proizvodi

Konzervirano povrće

Proizvodi od šibe i drveta

Izrada glazbala

Hrvatska je bogata u svojoj različitosti

Kipari i slikari

Tkalci i prelci

Kovači

Kožari

Poplunari

Travari

Lončarstvo

Narodna nošnja

Održavanje puteva

Sakupljanje gljiva

Uspješna priča obitelji Anić s Velebita

Najljepše selo na svitu

Njihov kravlji sir nadaleko je poznat

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 22/2018

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNewsletter 22/2018
Sljedeći članakBiološko – dinamička poljoprivreda, najstariji oblik ekološke poljoprivrede
prof.dr.sc. Ivo Grgić
Ivo Grgić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Agronomskim fakultetu u Zagrebu gdje je voditelj nekoliko predmeta. Predavao je i na drugim fakultetima u Zagrebu, Kninu, Splitu. Bio je gost profesor u Sloveniji, Makedoniji i BiH. Usavršavao se u Sloveniji, Makedoniji, BiH, Mađarsko, Španjolskoj, Grčkoj itd. Voditelj je i suradnik na mnogim znanstvenim, stručnim, razvojnim i drugim projektima, a objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova/publikacija. Autor je i koautor nekoliko knjiga, udžbenika, priručnika. Urednik je te recenzent nekoliko udžbenika i studijskih programa. Član je uređivačkih odbora domaćih i inozemnih časopisa. Znanstveni interes je osim poljoprivredne politike i razvitak ruralnih područja te ruralni turizam, posebno agroturizam. Često sudjeluje u popularizaciji znanosti i struke te je čest gost elektronskih i tiskanih medija, a vesele ga susreti s „poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima te stanovnicima ruralnih područja“ gdje nastupa samostalno ili timski govoreći o aktualnim temama, Posebno rado komentira aktualne probleme u Gospodarskom listu, te Slobodnoj Dalmaciji. Član je, utemeljitelj i u dva mandata predsjednik Hrvatskog agroekonomskog društva. Član suradnik je Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovi, član Akademije poljoprivrednih znanosti Hrvatske, Matice Hrvatske, HKD Napredak te Udruge Hrvata BiH Prsten gdje je predsjednik zaklade PRSTEN.