Naime, nakon jesenskog otpadanja lišća na stablima autohtonih sorata jabuka i krušaka vide se upadljivi okrugli grmići. Riječ je o bijeloj imeli, vrlo zanimljivoj biljci koja uz pomoć zelenila u lišću i svjetlosti gradi vlastite organske tvari, a od svojih domaćina krade vodu s otopljenim mineralnim hranjivima.

Uz vilinu kosicu (Cuscutaceae), volovode (Orobanchaceae) i zijevalice (Scrophulariaceae), imela (Loranthaceae) ubrajamo u nametničke cvjetnjače. Predstavljaju posebnu skupinu živih ili biotskih uzročnika biljnih bolesti. Osim na voćkama, imele rastu na krošnjama ostalog drveća, npr. hrastu, topoli, grabu, brezi, jeli, jablanu i dr.. Imela je poluparazit na više od 50 različitih vrsta crnogoričnog i listopadnog drveća. Pričvršćeni su haustorijama (“sisaljkama”) za deblje grane.

Imela je zimzeleni do 1 m visoki grm. Biljka je bez osobita mirisa i gorka okusa. Uvijek zeleno lišće usko je i duguljasto, jezičasta oblika, dužine 4-6cm, bez peteljki, kožasti i tvrdi s prugastim žilama. Na mjestima gdje se grane račvaju razvijaju se maleni, zelenkasti, jedva primjetni cvjetovi iz kojih nastaju bijeli plodovi. Cvjeta od ožujka do travnja. Plodonošenje traje od studenoga do siječnja, a neprave bobe su kuglaste, promjera 6 – 9 mm, sočne, bijele ili žućkastobijele. Sadržavaju jednu zelenkastu sjemenku obavijenu sluzavom i ljepljivom masom.

Otrovne su zbog sadržaja alkaloida viskotoksina, koji djeluje nadražujuće na sluznice ali ga probava ne resorbira. Stupanj otrovnosti boba ovisi o vrsti drva na kojem imela parazitira, pa su imele s jabuke i jele otrovnije od onih s topole. Bobice imele privlače ptice koje proždiru sjemenke, ali ga zajedno sa sluzi izbacuju na “nezaražena” stabla. Sjemenka naknadno isklije i uraste preko kore sve do drva. Na mjestu napada razvija se zadebljanje poput kvrge, iz kojeg postupno naraste grm imele. Jači napad većeg broja grmova imele može uzrokovati suženje pojedinih skeletnih grana, odnosno voćka prijevremeno odumire. Takvi su slučajevi zabilježeni samo u nenjegovanim i zapuštenim voćnjacima.

Stoga sve grane u voćnjaku zaražene imelom treba ukloniti i spaliti. Početni napad, kad je polunametnik još malen, može se ukloniti izrezivanjem imele i premazivanjem kemijskim sredstvom za zarašćvanje rana. Npr. Mikazol Pasta, Kambisan ili 10%-tna otopina bakrenog fungicida i sl.

Bijela imela kao ljekovita biljka

Ali, osim kao potencijalni polunametnik u voćarstvu, bijela imela je nadaleko poznatija kao ljekovita biljka. U povijesti je opisano različito pučko značenje imele. Opisuju je Hipokrat i Plinije te Sveta Hildegard, navodeći ljekovita svojstva te biljke. Germani su imelu smatrali jakim, strašnim i smrtonosnim magijskim oružjem. Kao sveta biljka keltskih druida rabljena je u obredima pri dobivanju napitaka za snagu, hrabrost, nepobjedivost i za liječenje svih bolesti. U austrijskom Tirolu, pod nazivom “vještičina metla”, imela se i danas koristi kao tradicionalno sredstvo protiv uroka, zlih vještica i đavola.

Uz božikovinu, uoči blagdana često se spominje imela koja ostaje u domovima do 2. veljače iduće godine, odnosno do Svijećnice, kad se mora spaliti. Danas je ekstrakt imele znanstveno najviše proučavan u Njemačkoj, u kojem studije pokazuju da se primjenjuje u liječenju niza bolesti, najviše od najteže bolesti današnjice – karcinoma.

Imela je od osobite koristi starijim ljudima, odnosno prerano ostarjelim krvnim žilama. Protiv povišenog krvnog tlaka svježi ekstrakt imele jedan je od najčudesnijih lijekova. Sadržaj ljekovitih sastojaka najveći je u vršnim listovima i grančicama. Djelotvorni su samo pripravci iz svježe biljke, pa je zbog toga važno pri branju bijele imele od studenoga do svibnja skupljati samo najmlađe listove s grančicama do trećeg koljenca. Pučka medicina nudi puno recepata, pa se imela primjenjuje kao čajna mješavina, tinktura, ljekovita rakija travarica ili imelina rakija i sl. Otrovne bobice se izbjegavaju koristiti. Otrovne su bobice imele tako neugodna okusa da ih sigurno nitko neće jesti. Osim bijele postoji i žuta imela, sa žutim plodovima, ali ona nije ljekovita.

Prethodni članakPirevi – pogodni za ekološku proizvodnju
Sljedeći članakPostite uz ribu
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.