Tijekom vrelih ljetnih dana na području Koprivničko-križevačke županije održane su dvije demonstracijske aktivnosti tematski vezane uz klimatske promjene i prilagodbu poljoprivredne proizvodnje. Službenici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provode demonstracijske aktivnosti okviru mjere 1 Programa ruralnog razvoja s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača.

Na parceli Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima sredinom srpnja održana je demonstracijska aktivnost pod nazivom Reducirana i konzervacijska obrada tla. Cilj ove demonstracijske aktivnosti bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s konzervacijskom obradom tla kao mjerom ublažavanja klimatskih promjena. Ova je parcela odabrana za edukaciju jer je upravo na toj površini u tijeku četverogodišnje istraživanje Hrvatske zaklade za znanost kroz projekt “Procjena konzervacijske obrade tla kao napredne metode uzgoja usjeva i prevencije degradacije tla” – ACTIVEsoil.

Na parceli je tijekom ove vegetacije zasijana soja (predkultura je kukuruz). Naredna kultura bit će ozima pšenica, a zatim ponovno kukuruz. Edukaciju u ukupnom trajanju 6 sati održalo je troje edukatora: prof. dr. sc. Danijel Jug izložio je temu “Konzervacijska obrada tla kao temelj održive biljne proizvodnje – teoretski i praktični aspekti”. Službenici Ministarstva poljoprivrede izložili su teme o sustavima obrade tla na području Koprivničko-križevačke županije. Također i o utjecaju konzervacijske obrade na tlo uz prikaz profila tla u profilnoj jami.

 class=
Iskopana profilna jama

Bez obzira što u vrijeme održavanja edukacije žetva još nije bila završena, poljoprivredni proizvođači pokazali su zanimanje za istu.

Međusobna razmjena iskustava poljoprivrednih proizvođača koji na svojim parcelama već provode konzervacijsku obradu tla i njihova prva zapažanja vezana uz svojstva tla koja se obrađuju po modelu konzervacijske obrade u odnosu tla obrađena konvencionalnom obradom bila je na zavidnoj razini. Na demonstraciji je mjerenjem pomoću penetrometra prikazana različita zbijenost tla na uvratini i stalnim tragovima kotača u odnosu na preostali dio parcele. Poljoprivrednici su upoznati sa značajem organske tvari u tlu i utjecajem na vodozračne odnose u tlu.

Pravilna agrotehnika i odabir sorti suncokreta

Radi povećanog zanimanja poljoprivrednih proizvođača za sjetvom suncokreta posljednjih nekoliko godina na području sjeverozapadne Hrvatske, unazad tri godine provodi se paralelni pokus u kojem se testiraju hibridi suncokreta na dvije lokacije, u Osječko-baranjskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Pokus u kojem su zastupljeni isti hibridi posijan je na pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i u mjestu Štaglinec, u Koprivničko-križevačkoj županiji. Cilj pokusa je procijeniti:

1.) visinu i stabilnost količine i kvalitete zrna hibrida suncokreta,

2.) adaptabilnost hibrida i

3.) iskoristivost potencijala uzgojnog područja odgovarajućim hibridom.

 class=
Aktivnosti vezane uz uzgoj suncokreta – pokusno polje

Uvjeti za uzgoj suncokreta na ispitivanim lokacijama znatno se razlikuju. Iako je udio površina zasijanih suncokretom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske zanemariv u odnosu na ukupne površine suncokreta u Hrvatskoj, nije zanemariv broj poljoprivrednih proizvođača kojima je suncokret „nova“ poljoprivredna vrsta u plodoredu. Stoga je početkom kolovoza organizirana demonstracijska aktivnost. Na njoj su prisutni poljoprivrednici upoznati s agrotehnikom u pokusu i rezultatima pokusa unazad 2 godine. Zatim sa važnosti uzgoja suncokreta u plodoredu s ostalim ratarskim kulturama te zaštiti suncokreta od štetnih organizama. U pokusu su ove godine posijana ukupno 34 različita hibrida suncokreta. Svi hibridi u pokusu su tzv. clearfild hibridi. 16 hibrida je (IMI) tolerantno na aktivnu tvar imazamoks, a 18 hibrida na aktivnu tvar tribernuron (SULFO tehnologija).

Jedan od izazova u proizvodnji suncokreta je uspješno suzbijanje širokolisnih korova. To su ambrozija (Ambrosia sp.), mračnjak (Abutilon theophrasti), loboda (Chenopodium sp.), dikica (Xantium sp.), šćir (Amaranthus retroflexus), dvornici (Polygonum sp.) i drugi. Tako je ovom prigodom prikazan način na koji se korovne vrste mogu uspješno eliminirati iz usjeva u ranoj fazi razvoja suncokreta kemijskim putem. Zatim i mehaničkim načinom (pravodobnom međurednom kultivacijom) omogućiti da usjev ostane čist od korova do same žetve.

Prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa zajedničkim parazitom uljane repice, soje i suncokreta – bijelom truleži (Sclerotinia sclerotiorum). Također i s potrebom poštivanja agrotehničkih mjera, posebice plodoreda. Dosadašnji rezultati pokusa pokazuju da je pomicanje granice uzgoja suncokreta na zapadna područja moguće. I urod i kakvoća su zadovoljavajući.

Izobrazba – uvjet za ostvarivanje potpora

Teme i raspored održavanja demonstracijskih aktivnosti mogu se pratiti na linku: https://www.savjetodavna.hr/demonstracije/. Tako zainteresirani poljoprivrednici mogu odabrati temu koja im je zanimljiva i posjetiti demonstracijsku aktivnost koja se održava u njihovoj blizini. Prijenos znanja kroz provedbu demonstracijskih aktivnosti osmišljen je kao nadopuna tečajevima. Provodi se u svrhu prikaza primjena novih i poboljšanih tehnologija u praksi radi konkurentne poljoprivredne proizvodnje. Također i radi povećanja atraktivnosti bavljenja poljoprivredom, energetske učinkovitosti, primjene mjera ublažavanja klimatskih promjena. Zatim radi zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti te druge prioritetne ciljeve poput inovacija.

Demonstracijske aktivnosti namijenjene su svim zainteresiranim poljoprivrednicima, a za poljoprivredne proizvođače, korisnike IAKS Mjera:

  • Mjera 10: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i
  • Mjera 11: Ekološki uzgoj

kojima je jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje potpore sudjelovanje na izobrazbi u trajanju od najmanje šest sati svake godine tijekom obveznog razdoblja vezano uz M10 i M11 kreirane su demonstracijske aktivnosti gdje se korisnici IAKS mjera educiraju upravo iz onih  područja koja primjenjuju na svojim gospodarstvima. Korisnici mogu sudjelovati na jednom od tri oblika izobrazbe: na tečaju, na demonstracijskoj aktivnosti ili putem individualnog savjetovanja.

Obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva; odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva. Praktični prikazi u polju/voćnjaku/masliniku/vinogradu/staji nisu samo prigode za prijenos znanja i informacija agronomskih stručnjaka poljoprivrednim proizvođačima, nego je to idealna prigoda i za međusobnu razmjenu iskustava samih poljoprivrednih proizvođača.

Prethodni članak„Školska banka sjemena za budućnost”
Sljedeći članakBartolovo 2022.
mr. sc. Tatjana Martinović, dipl. ing. agr.
Zaposlena u Savjetodavnoj službi na radnom mjestu više koordinatorice za ratarstvo s mjestom rada u Koprivnici. Rođena u Bjelovaru, a srednju školu matematičko - informatičkog smjera završila u Koprivnici 1984. godine. Diplomirala je 1989. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na ratarskom smjeru gdje je i magistrirala 2011. godine. Rođena je 1966. godine u Bjelovaru. Srednju školu matematičko - informatičkog smjera završila je u Koprivnici 1984. godine. Diplomirala je 1989. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na ratarskom smjeru, obranivši temu diplomskog rada naslova: “Izbor sorte i gnojidba uljane repice za područje Đelekovca”. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Agronomija, znanstvena grana Genetika) završava 2011. godine obranivši magistarski rad naslova: “Agronomska svojstva kultivara virdžinijskog duhana kod različite opskrbljenosti tla dušikom” izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Vinka Kozumplika. Od 1989. godine radi u "Podravki" d.d. prehrambenoj industriji u Koprivnici, na poslovima glavnog tehnologa-istraživača u cjelini Istraživanja i razvoj - Razvoj poljoprivrede, na pokušalištu “Danica”. Tijekom devet godina radi na ispitivanju adaptabilnosti kultivara povrća namijenjenog industrijskoj preradi, na agro-okolišne uvjete sjeverozapadne Hrvatske. Od 1998. godine zaposlena je u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu na poslovima savjetnika za ratarstvo, u Područnom odsjeku Koprivničko-križevačke županije (danas Savjetodavna služba). Certificirani je sudac za natjecateljsko oranje, te je sudjelovala u organizaciji 59. svjetskog natjecanja u oranju u Biogradu na Moru 2012. godine. Suradnica je u Gospodarskom listu i Mljekarskom listu, kao i u lokalnom tisku.