""
Suvremeno sjenažiranje i sušenje sijena podrazumjeva smanjivanje gubitaka na kvaliteti i kvantiteti spremljene mase. Tu je svakako bitno i skratiti vrijeme utrošeno na manipulaciju raznim uređajima. Skraćivanje radnog vremena utrošenog na spravljanje hrane za stoku otvara nove mogućnosti na OPG-u.

Gubitke smanjuju kosilice s gnječilicama. One stanjuju stabljiku radi ravnomjernog sušenja. Smanjuju se gubici lista i cvijeta kao najvrijednijeg djela travnog bilja. Sjenaža se tako suši 1-2 dana. Nagle vremenske promjene, česta kiša ili jaka insolacija znatno povećavaju gubitke u kvaliteti. Zato je potrebno radne operacije svesti na što kraće razdoblje. Noviji strojevi pružaju svojim radom zadržavanje kvalitete.
Strojevi za silažu
Kosilica s gnječilicom i vučena kosilica ima 7 diskova i radni zahvat 2,80 m. Potrebna pogonska snaga traktora je 95 KS, broj okretaja kardana treba biti 1000 o/min. Instalira se na traktor na trozglobnu poteznicu. Premještanje položaja je preko hidraulike traktora. Pogon režućeg aparata je preko prvog diska, a ima siguronosno izmicanje unatrag. Širina zboja otkosa se regulira od 1,30-2,20 m. Gnječilica dolazi s dvostrukim gumenim valjcima, a tako se umanjuju oštećenja biljke. Sekundarno kardansko vratilo ima proklizavajuće kvačilo. Cijena je oko 6000 eura. Vučena kosilica se trodimenzionalno prilagođava tlu. Pogodne su za djeteline, lucernu i ostala krmiva s mnogo lišća. Mlatilica povećava udarnu snagu stroja. Radna širina varira od 3,00-3,40-3,80 m. Za sakupljanje otkosa se koristi traka za polaganje i produženi uređaj za njegovo oblikovanje. Postoji mogućnost regulacije pritiska na tlo koje se prilagođava uvjetima terena.
Hidropneumatsko rasterećenje se postiže reznom gredom sa siguronosnim modulom. Tako se štiti travnjak i sprječava ulazak nečistoća u krmu. Smanjuje se potrošnja goriva za 20%. Pomoću rude i dva cilindra, stroj se može zakretati u obje strane. Kosilica je tako u potpunosti iskorištena. Pomoću utičnih pozicija lako se prilagođava širinama tragova različitih traktora, dok se visina reza namješta mehanički ručicom.

Silokombajni za skupljanje i usitnjavanje otkosa trava, djetelina, lucerne, DTS-a i dr. su uređaji vučenog tipa. Radna širina pick-up uređaja s roto grabljama varira 1,40-1,80 m. Iza njega slijedi valjak s masivnim noževima za usitnjavanje i potiskivanje mase. Širina je 720 mm. Sitnjenje može biti na nekoliko željenih visina (npr. 7,15 i 30 mm). O finoći reza ovisi i kapacitet silokombajna i kreće se 30-120 t/h. Nakon noževa slijede dva para nazubljenih rotirajućih valjaka koji potiskuju masu kroz odvod u prikolicu. Potrebna snaga traktora treba biti 130 KS s okretajima priključnog vratila 1000 o/min. Uređaj za pobiranje zboja se može promjeniti dvorednim adapterom za kukuruz (silaža). Gubici lista i cvijeta su dijelom smanjeni. Pick up s grabljama dijelom ih trusi sa stabljika, ako je otkos presušen. Cijene se kreću 15.000-17.000 eura. Najsuvremeniji uređaji (npr. ROC RT 840) za sjenažiranje s minimalnim gubicima mogu poslužiti za brzo rastresanje i sakupljanje otkosa.

ROC RT je dizajniran za prednje kopčanje na traktor. Radni raspon je promjenjiv i može ići od 5,9-8,35 m. Traka se može prazniti na više načina. Jedna traka može ići na lijevo dok se druga okreće u desno. Također se mogu obje prazniti samo na lijevu ili samo na desnu stranu. Pick up uređaji se mogu prilagođavati načinu košnje (u redovima iza tarupa ili cjelom širinom).
Prednosti uređaja su u manjoj kontaminaciji zelene mase tlom i kamenjem. Pogodni su i za manje površine zbog priključivanja, s prednje strane koje omogućuje bolju preglednost rada i manipulaciju. Manji su gubici u kvantiteti i kvaliteti. Zelena masa trava ili djetelina se sastoji od stabljike,lista i cvijeta, a cijeli otkos se na ovaj način preselio na traku i ne vuče se po tlu. Košnja sljedećeg otkosa ima raniji porast. Razlog je manja oštećenost malih stabljičica poniklog travnog bilja na livadi, a u pravilu porast kreće za 2-3 dana. Kao važnu prednost treba napomenuti i smanjivanje broja strojeva koji se koriste na njivi. Izbjegava se gubitak vremena na priključivanje i transport.

Prethodni članakKako popraviti mutno i slatko vino?
Sljedeći članakMože li se kuća etažirati ako nema betonsku ploču?
Zoran Maričević, dipl.ing.agr.
Rođen je 1967. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao 1994.g. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Ratarstvo. Od 1995.g. radi kao profesor stručnih predmeta u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu, a od 2000.g. i kao Naslovni znanstveni asistent na Veleučilištu u Karlovcu. Rođen je 1967. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao 1994. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Ratarstvo. Od 1995.g. radi kao profesor stručnih predmeta u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu. Bio je aktivni sudionik Domovinskog rata, uključen kao branitelj na prvim crtama obrane grada Karlovca. Kao pripravnik radio je na Farmi Šumbar poduzeća PPK Karlovačka mesna industrija na poslovima Tehnologa biljne proizvodnje. Tamo je iz prve ruke kroz praksu stekao znanje i iskustvo. Od kraja 1995. do danas, zaposlen je u srednjoj Prirodoslovnoj školi u Karlovcu kao profesor stručnih predmeta u poljoprivredi, u više smjerova koje škola ima. Od 2000. godine radi i na Veleučilištu u Karlovcu kao Naslovni znanstveni asistent. Predaje na smjeru Lovstvo i zaštita prirode na Katedri „Proizvodnja hrane i hranidba divljači“. Piše stručne članke u više stručnih časopisa, a napisao je i knjigu „U gorske oaze“ kao stručno edukativnu literaturu za studente. Zbog popularizacije i edukacije najmlađih članova našeg društva napisao je i slikovnicu „Marko uči o životinjama“.