""Uspješnost proizvodnje žitarica u velikoj mjeri ovisi i o završnoj fazi tehnološkog procesa – žetvi. Bez izravnog utjecaja na visinu prinosa pravovremena i dobro obavljena priprema kombajna za žetvu važna je u pogledu kvalitete zrna, smanjenja gubitaka i pravovremenosti obavljanja žetve (eksploatacijski potencijal kombajna za žetvu strnih žitarica je 12 do 15 dana godišnje). Dobrom pripremom kombajna i njegovim namještanjem, gubici zrna se mogu svesti na prihvatljivi minimum. Smanjenje gubitaka zrna u žetvi je ‘’bogatija’’ žetva.

Preduvjeti uredne žetve su ravna njiva i stojeći usjev bez korova (prema Čuljatu). Tehnička ispravnost kombajna prije početka rada, kao i prilagođenost za određenu kulturu/sortu, vlažnost zrna, za svaku parcelu mora biti besprijekorna. Prilikom žetve u oklasku ne smije ostati ni jedno ne ovršeno zrno, što se postiže i dobrim težinskim omjerom slame i zrna koji bi približno trebao biti izjednačen 1 : 1. Od cijelog spektra poljoprivredne mehanizacije kombajn je najpodložniji na promjenjive uvjete rada, stoga bi bilo poželjno za svaku parcelu obaviti dodatnu prilagodbu. Naravno, najvažniju ulogu ima znanje i vještine kombajnera koji mora znati sve o održavanju i namještanju kombajna tijekom rada, ovisno o promjenjivim uvjetima rada. Radni učinak kombajna od velike je važnosti, i u velikom dijelu određuje trajanje žetve, uz ostale tehničke karakteristike kao što su manevarska sposobnost, ergonomija, mogućnost transporta od parcele do parcele, veličine spremnika i brzina njegovog pražnjenja. Žetvu treba obaviti u tehnološki najpogodnije vrijeme, ovisno o stanju usjeva, a budući da u Hrvatskoj postoji relativno velik broj kombajna koji osigurava žetvu na vrijeme, nije poželjno, ni potrebno žuriti.

Najveći gubici u radu kombajna najčešće se događaju na hederu (kosa, motovilo i asimetrična pužnica). Motovilo je u izravnoj ovisnosti od brzini vožnje i stalno ga treba prilagoditi tako da pridržava usjev prilikom košnje (neposredno ispod klasova) i prenese ga na hederski stol do asimetrične pužnice. Visinu reza treba dobro namjestiti na određenu visinu, ovisno o stanju usjeva. Ako je usjev polegao, motovilo je potrebno pomaknuti unaprijed, a prste usmjeriti prema kosi i spustiti ga niže. Suprotno – u nižem i rijetkom usjevu motovilo je potrebno pomaknuti unatrag (bliže hederu). Asimetrična pužnica trebala bi biti namještena tako da razmak pužnice i korita bude jednak, i prema specifikaciji za pojedini tip/marku kombajna.

Prijenosom mase do grla kombajna letvasti transporter prenosi pokošeni usjev do pred – bubnja i bubnja vršalice.

""

Vršalica

Vršenje mora osigurati da se izvrši i šturo zrno iz klasa, što postižemo prilagođavanjem broja okretaja bubnja (850 do 1200 o/min; obodna brzina 35 m/s) i smanjenjem zazora između bubnja i pod – bubnja. Također, važno je napomenuti da razmak između bubnja i pod- bubnja mora biti jednak po uzdužnoj osi. Osim sorte, na izvršavanje utječe i stanje usjeva, zakorovljenosti i vlaga. Tijekom dana potrebno je stalno namještati razmak i brzinu bubnja (u jutarnjim i večernjim satima treba biti veći broj okretaja i veći razmak). Uređaj za čišćenje (zahtjevi: mali gubici, visoka čistoća i mali povrat mase) – Čisto zrno u bunkeru izravno ovisi o pravilnom prilagođavanju uređaja za čišćenje u stalno promjenjivim uvjetima rada (namještanje otvora na sitima). Zračna struja odvaja lakše dijelove (pljevica), i regulira se često otvaranjem ili zatvaranjem deflektora. Uređaj za transport zrna mora osigurati što manje oštećenje zrna, te brzo i potpuno pražnjenje bunkera (1- 2 min). Prema Čuljatu i Barčiću tolerantni gubici kombajna s tangencijalnim sustavom vršidbe su do 2%, pri čemu se 1% odnosi na heder, a do 1 % na sve ostale organe. Propusna moć kombajna predstavlja ukupnu količinu ovršene žitne mase (zrno, slama) koja prođe kroz kombajn u jedinici vremena (kg/s), uz uvjet da ukupni gubici zrna ne prelaze dozvoljenu granicu, a zavise od veličine reznog uređaja, snage motora, stanja usjeva (vlažnost, zakorovljenost…), ispravnosti i podešenosti kombajna i na kraju, ne manje važno, educiranog i vještog rukovatelja. Motor je jedan od najvažnijih agregata na kombajnu, te stoga zaslužuje i redovito održavanje (izmjene ulja, filtera). Posebnu pozornost treba posvetiti i hladnjaku motora kojeg treba redovito čistiti i to strujom zraka, ako je moguće, a ako nije dovoljno, onda i vodom pri čemu treba biti pažljiv da se ne oštete ćelije hladnjaka (nikako se ne preporučuje koristiti visokotlačni perač – miniwash). Eksploatacijski koeficijent kombajna je relativno mali (oko 50 %) što znači da se kombajni ne mogu racionalno iskoristiti u većini slučajeva. Radi smanjenja troškova i bolje organizacije posla na malim gospodarstvima preporučuje se udruživanje (strojni prstenovi) ili korištenje kombajna iz usluge.

Kako smanjiti gubitke pri žetvi?
– određivanje optimalne brzine kombajna u ovisnosti od uvjeta rada
– pravilna namještanja (motovilo, kosa, bubanj, sabirna ravan, struja zraka)
– pravilno prilagođavanje visine reza (ovisno o uvjetima)
– uskladiti brzinu kretanja s brzinom okretanja motovila
– smanjiti lom zrna (smanjenje gubitaka – poboljšanje kvaliteta)