Stara kora na višegodišnjem djelu trsa ili panja je dobro mjesto za sklanjanje prezimljavajućih oblika štetnika vinove loze. Štetne ličinke krajem zime i početkom proljeća izlaze van (npr. crveni pauk).

U račvama i ispod kvrga je najbolji zaklon od niskih temperatura. Kora krajem veljače i početkom ožujka je porozna i lako se ljušti. Biljni sokovi još nisu započeli cirkulirati pa je sad pravo vrijeme za ovaj zahvat. Kad temperatura tla na 25 – 30 cm dosegne 7-10°C započinje aktivnost korijena. Usvajanjem vode nadoknađuje se njen zimski gubitak u svim organima biljke čime započinje prva faza vegetacije, suzenje ili plač loze. Odstranjivanje treba biti jednoliko sa svih strana. Pri tome treba paziti da se ne ošteti nova kora.

Ručno ili strojno

U malim vinogradima čišćenje se može obaviti ručno mesinganim četkama. Zahvat se radi od razine tla do gornjih grana. Nakon tretmana potrebno je provesti zimsko prskanje plavim sredstvima. Dobra kombinacija je bordoška juha s nekim insekticidom čime smo obavili preventivu i protiv bolesti. Trsovi se trebaju „kupati” sredstvom da ono uđe u sve dijelove.

Za velike plantažne vinograde imamo uređaje, čistače stare kore. Oni se kopčaju na prednju hidrauliku traktora. Sastoje se od metalnog okvira na koji su prikopčane rotirajuće četke. Na njima se nalaze armirano-gumirani, fleksibilni skidači.

Radni organi su postavljeni dvostrano. Opremljeni su hidromotorom. Namještaju se hidraulički s obje strane. Ima mogućnost nadogradnje do 5 četki. Ovim strojem se u 8 sati rada obradi 4 ha vinograda.

 class=
KMS skidači stare kore i korova

 class=
Četke za manje traktore i površine

U jednom prohodu mogu uklanjati i ponikle korove u redu. Izrađuju se u dvije varijante 50 cm i 80 cm. Tip do 50 cm ima disk za struganje kore i četke za uklanjanje korova. Drugi model nema disk već dvije rotirajuće četke. Za manje površine postoje i modeli za manje traktore. Mogu poslužiti za čišćenje voćki od mahovine i za košnju trave unutar redova. Priključuju se u tri točke. Imaju teleskopski okvir s mogućnošću bočnog pomaka. Rade preko hidraulične instalacije traktora. Kotačima se regulira visina skidanja kore i košnje. Nagib glave se namješta mehanički.

Prethodni članakU Sisačko-moslavačku županiju upućeni novi ugovori iz Programa ruralnog razvoja
Sljedeći članakKako egzotičnim geofitima osigurati pravovremenu cvatnju?
Zoran Maričević, dipl.ing.agr.
Rođen je 1967. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao 1994.g. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Ratarstvo. Od 1995.g. radi kao profesor stručnih predmeta u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu, a od 2000.g. i kao Naslovni znanstveni asistent na Veleučilištu u Karlovcu. Rođen je 1967. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao 1994. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Ratarstvo. Od 1995.g. radi kao profesor stručnih predmeta u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu. Bio je aktivni sudionik Domovinskog rata, uključen kao branitelj na prvim crtama obrane grada Karlovca. Kao pripravnik radio je na Farmi Šumbar poduzeća PPK Karlovačka mesna industrija na poslovima Tehnologa biljne proizvodnje. Tamo je iz prve ruke kroz praksu stekao znanje i iskustvo. Od kraja 1995. do danas, zaposlen je u srednjoj Prirodoslovnoj školi u Karlovcu kao profesor stručnih predmeta u poljoprivredi, u više smjerova koje škola ima. Od 2000. godine radi i na Veleučilištu u Karlovcu kao Naslovni znanstveni asistent. Predaje na smjeru Lovstvo i zaštita prirode na Katedri „Proizvodnja hrane i hranidba divljači“. Piše stručne članke u više stručnih časopisa, a napisao je i knjigu „U gorske oaze“ kao stručno edukativnu literaturu za studente. Zbog popularizacije i edukacije najmlađih članova našeg društva napisao je i slikovnicu „Marko uči o životinjama“.