Strategija EU-a za tlo za 2030. postavlja okvir i konkretne mjere za zaštitu i obnovu tla te osigurava njegovu održivu upotrebu. Postavlja viziju i ciljeve za postizanje zdravih tla do 2050., s konkretnim radnjama do 2030. g.

Misija pod nazivom ‘Dogovor o tlu za Europu’ (Misija Tlo) je inicijativa velikih razmjera koja je usmjerena na zaštitu, kao i obnovu tla, te promicanje praksi održivog upravljanja u urbanim i ruralnim područjima. Misija ima za cilj podići svijest i osigurati dugoročno zdravlje i produktivnost tla na svim vrstama zemljišta. Štoviše, cilj joj je unaprijediti i podijeliti znanje sa sudionicima i općom javnošću o održivim praksama koje se odnose na prostorno planiranje, očuvanje tla i poljoprivredne tehnike, s ciljem smanjenja upotrebe kemijskih inputa.

U planu provedbe Misija Tlo ima osam specifičnih ciljeva:

1. Smanjenje degradacije zemljišta vezanu s dezertifikacijom;

2. Očuvanje i i povećanje zalihe organskog ugljika u tlu;

3. Sprječavanje zbijanja tla i povećanje ponovne upotrebe urbanog tla;

4. Smanjenje onečišćenje tla i poboljšanje obnove;

5. Sprječavanje erozije;

6. Poboljšanje strukture tla u svrhu poboljšanja kvalitete staništa za biotu tla i usjeve;

7. Smanjenje globalnog otiska EU-a na tlo;

8. Povećanje razumijevanja društva u svim državama članicama o značaju tla.

Zašto su tla važna?

Život na Zemlji ovisi o zdravim tlima. Tlo podržava vitalne usluge ekosustava tako što:

• omogućava proizvodnju hranjive i sigurne hrane, kao i drugih materijala kao što su drvo i vlakna

• osigurava kruženje hranjivih tvari

• skladišti i omogućava kruženje ugljika, podržavajući ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu

• čuva bioraznolikost

• pročišćava i regulira vodne cikluse i time sprječavanje poplave i suše

• podržava ljudske aktivnosti, krajolike i kulturnu baštinu.

Međutim, prema podacima Europskog opservatorija za tlo (EUSO), više od 60 % tala u EU smatra se nezdravim zbog trenutnih praksi upravljanja, zagađenja, urbanizacije i učinaka klimatskih promjena. Tlo je krhak i neobnovljiv resurs. Za formiranje jednog centimetra tla mogu biti potrebne stotine godina, ali se može izgubiti u samo jednoj kišnoj oluji ili industrijskom incidentu. Stoga tlima treba pažljivo upravljati i čuvati ih za buduće generacije.

foto: images.ctfassets.net

Živi laboratoriji i „svjetionici“ misije

Misija Tlo će do 2030.g. uspostaviti mrežu od 100 živih laboratorija i „svjetionika“ u ruralnim i urbanim područjima kako bi podržao prijelaz prema zdravim tlima. Ti laboratoriji i „svjetionici“ igraju ključnu ulogu u ubrzavanju usvajanja održivih praksi od strane korisnika i u poticanju razvoja rješenja prilagođenih specifičnim lokalnim uvjetima.

Živi laboratoriji su mjesta gdje se provode terenski pokusi. Živi laboratoriji za zdravlje tla bit će partnerstva između više partnera i različitih aktera, poput istraživača, farmera, šumara, prostornih planera, upravitelja zemljišta i građana koji se udružuju kako bi zajednički stvarali inovacije za zajednički dogovoreni cilj. Živi laboratoriji bit će uspostavljeni na teritorijalnoj, krajobraznoj ili regionalnoj razini, s nekoliko eksperimentalnih lokacija. Ovo je inovativan način za istraživanje i inovacije: u živom laboratoriju eksperimenti se odvijaju u stvarnim uvjetima, radeći s krajnjim korisnicima tj. komercijalnim farmama ili iskorištavanjem šuma, stvarnim urbanim zelenim parkovima ili industrijskim lokacijama i drugim akterima poput nevladinih organizacija ili lokalne vlasti. Ovo je ključno kako bi se osiguralo da istraživanje i inovacije pronađu rješenja za društvene izazove i izazove s kojima se upravitelji zemljišta suočavaju na terenu.

„Svjetionici“ su pojedinačna mjesta, poput farmi ili parkova, gdje se mogu prikazati dobre prakse. To su mjesta za demonstraciju i učenje među vršnjacima. Ovdje se testiraju dobre prakse i mogu se pokazati kako bi nadahnule druge praktičare da prijeđu na održivo upravljanje zemljištem. Osim toga, na mjestima „svjetionika“ istraživači surađuju s upraviteljima zemljišta kako bi osigurali da istraživanje odgovara konkretnim potrebama na terenu. Europska komisija uložit će 90 milijuna eura u 17 novih istraživačkih projekata koji pridonose misiji EU-a: „Dogovor o tlu za Europu”. Ovi će projekti raditi na obnovi i zaštiti zdravlja tla za održivu proizvodnju zdrave hrane, zaštiti biološke raznolikosti, izgradnji otpornosti na klimatske promjene i doprinosu ciljevima Europskog zelenog plana. Projekti okupljaju 314 sudionika iz 32 zemlje. Niti jedan sudionik i projekt nije iz Hrvatske.