Azijska strizibuba (Anoplophora chinensis) polifagni je kornjaš iz porodice Cerambycidae i karantenski je štetnik koji oštećuje mnoge vrste voćaka, ukrasnog i šumskog bilja. Neke od naših najvažnijih vrsta koje ovaj štetnik napada su hrast kitnjak, hrast lužnjak, javor mliječ, gorski javor, klen, bukva i poljski jasen, na kojima može uzrokovati velike gubitke.

Ovaj štetnik prirodno je rasprostranjen na području Kine, Japana, Republike Koreje, Vijetnama, Tajvana, Indonezije, Filipina i Malezije, a znatnim povećanjem međunarodnog prometa biljnog materijala i otvaranjem tržišta azijskih zemalja proširio se svuda po svijetu. Prisutnost azijske strizibube zabilježena je u Italiji 2000. godine na više lokacija, 2003. godine pronađena je u Francuskoj, a  2007. u Nizozemskoj i Hrvatskoj. Prvi nalaz ovog karantenskog štetnika u Hrvatskoj zabilježen je u rujnu 2007., na području Turnja u Zadarskoj županiji, na sadnom materijalu uvezenom iz Kine. Taj pronalazak pokrenuo je istraživanja o ovoj štetnoj vrsti u našim ekološkim uvjetima, upoznavanju njene biologije, ponašanja, prilagodbi i mogućoj štetnosti na šumske ekološke sustave u Republici Hrvatskoj. Međunarodna trgovima sadnim materijalom i drvenim materijalom za pakiranje razlog je brzog širenja ovog štetnika. Uvođenjem sustava biljnih putovnica uz sadni materijal za biljke domaćine azijske strizibube unutar Hrvatske, Europske unije i trećih zemalja, znatno će se smanjiti rizik od unosa ovog karantenskog organizma.

Prvi znaci napada azijske strizibube iako vrlo karakteristični, teško su uočljivi u gustim sklopovima biljaka (drveće, grmlje) obraslih korovom. Na bazalnom dijelu debla uočava se pojava piljevine, velike okrugle izlazne rupe promjera 1 cm, te odrasli oblici koji se u početku, do spolne zrelosti dohranjuju mladim listovima, peteljkama i korom mladih izbojaka. Ličinke oštećuju mlade sadnice drveća i grmlja, u početku uzrokuju njihovo slabljenje i osjetljivost na bolesti i vjetar, a u konačnici kod jačih napada i kasnijih razvojnih stadija ličinki uzrokuju potpuno sušenje i odumiranje stabala. Propadanje stabala u parkovima, drvoredima i prirodnim šumama uzrokovano azijskom strizibubom predstavlja gospodarski, materijalni, sociološki, ali i emocionalni gubitak, a u konačnici dovodi do smanjenja biološke raznolikosti.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje